29.04.2022

Röda Korset accepterar inte trakasserier

Fotograf: Otto-Ville Väätäinen / Suomen Punainen Risti

Röda Korset har nolltolerans mot sexuellt ofredande, antastande och utnyttjande.

Sexuellt ofredande, antastande och utnyttjande är brott mot organisationens verksamhetsprinciper och värden. Ett fall är ett för mycket.

Finlands Röda Kors gör allt för att förebygga sexuellt ofredande, antastande och utnyttjande samt reagerar omedelbart på misstankar och inträffade fall
som det får kännedom om.

Det är viktigt att de anställda, frivilliga, hjälpmottagarna och tredje parter har möjlighet att rapportera om sexuellt ofredande, antastande och utnyttjande samt att man utan dröjsmål ingriper i osakligt beteende.

Vi uppmuntrar såväl frivilliga, medlemmar eller andra samarbetspartner som vår personal att alltid anmäla alla misstankar om missbruk eller oetisk verksamhet. Anmäl händelserna till en verksamhetsansvarig eller en chef eller med en elektronisk blankett.

Vi vill att vår attitydatmosfär är sådan att alla trakasserier ingrips i och sexuellt ofredande fördöms. Vi alla bär ansvaret för detta.

Vi förbinder oss till att Finlands Röda Kors är en trygg miljö för anställda, frivilliga, hjälpmottagare och tredje parter att verka i.

Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset
Det etiska och ansvarsfulla Röda Korset