01.12.2023

Normal verksamhet under undantagsförhållanden

Två frivilliga från Röda Korset och två från Frivilliga räddningstjänsten går mot gränsområdet i vintervädret.
Fotograf: Mirva Helenius / Suomen Punainen Risti

Röda Korset understödde myndigheterna med att se till basbehoven för människorna som anländer till gränsstationen Raja-Jooseppi. Viljan att hjälpa är gemensam för alla frivilliga som hållit jour på stationen.

Morgonljuset som gryr vid horisonten antyder att polarnatten inte ännu har kommit till Enare. Kölden på nästan 20 grader biter i kinderna, men Gränsbevakningens mottagning är varm och handskakningen fast.

Frivilliga från olika håll, från Finlands Röda Kors och Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa), som koordineras av Röda Korset, samt en medarbetare från Röda Korset har anlänt till gränsövergångsstället Raja-Jooseppi i Enare. De har på begäran av Gränsbevakningen kommit för att bistå de som kommer till den östra gränsen.

– När myndigheterna har tagit emot människorna som kommit över gränsen förs de till ett varmt utrymme där vi ser till eventuella behov av första hjälpen och delar ut nudlar och något varmt att dricka, berättar de frivilliga.

Vi hjälper människor oavsett bakgrunden och ställningen.
Frivillig inom Röda Korset

Finlands Röda Kors hann på begäran av myndigheterna också verka på gränsstationerna i Vartius och Salla, tills de stängdes. Rollen för Finlands Röda Kors, och de frivilligas uppgifter har varit desamma på de olika gränsstationerna vid den östra gränsen.

– I dessa minusgrader är är det högst viktigt med värme. Människorna som anlänt har haft mindre förfrysningar och våta fötter, och därför har vi skaffat rena, torra strumpor. Man har inte behövt dela ut några andra kläder. I det stora hela har behoven av första hjälpen varit små, berättar de som agerar vid gränsen i Raja-Jooseppi.

Det regleras i lag att Finlands Röda Kors har uppdraget att bistå myndigheterna. Det ingår i organisations basverksamhet att ställa beredskap för olika situationer av olyckor och störningar. Hanteringen av basbehoven för människorna som nu kommer till den östra gränsen är bara ett exempel på alla de många sätt som Finlands Röda Kors stödjer myndigheterna på deras begäran.

En frivillig från Röda Korset ordnar ett bord med varma drycker i termoskärl.
Fotograf: Mirva Helenius / Suomen Punainen Risti

– Fastän läget vid den östra gränsen är exceptionellt, är vårt agerande här egentligen ganska ordinärt. Vi utför systematiskt och på begäran vad vi som organisation har beredskap för, säger en av de frivilliga.

– Och liksom varje frivillig här kom jag för att utföra en uppgift som jag har blivit utbildad för, kompletterar en annan.

”För att alltid hjälpa, när det är möjligt”

Det finns plats för människor i olika ålder och med olika bakgrund i mängden frivilliga som kommit till Raja-Jooseppi från olika avdelningar i Lapplands distrikt inom Röda Korset. Principerna för Röda Korsets verksamhet där humanitet är den viktigaste är dock gemensamma för dem alla.

– Jag ger mig alltid för att hjälpa, såvida jag kan för arbetet eller annars har möjlighet. Oavsett vad slags biståndsläge och vem som ska hjälpas. Varje människa har rätt till ett odelat människovärde och vi hjälper varje människa i behov av hjälp oavsett hennes bakgrund eller ställning, berättar en frivillig som verkat inom organisationen i över tio år.

– Möjligheten att hjälpa var även för mig den viktigaste orsaken att ge mig med, bekräftar en ung studerande som för första gången deltar i Röda Korsets frivilligverksamhet.

Människan bemöts som människa

Fastän läget vid den östra gränsen är nytt, närapå historiskt, har arbetsfördelningen mellan de olika aktörerna varit tydlig och samarbetet smidigt.

– Vi samarbetar intensivt med myndigheterna som verkar vid gränsen. Och oavsett vad som står på västen bemöter alla av oss människan som anländer som människa, säger en av de frivilliga.

En frivillig från Röda Korset med en öppen första hjälpen-väska framför sig.
Fotograf: Mirva Helenius / Suomen Punainen Risti

Utöver att bistå myndigheterna har Röda Korset även en internationell uppgift att hjälpa och beskydda människor i särskilt svag ställning, såsom asylsökande och invandrare.

Gränsstationen har dagligen bara några timmar öppet och man kan inte i förväg veta när någon kommer över gränsen – om det alls kommer någon. Stämningen i gruppen av frivilliga är lugn, men alert. Det blir också tid över att bli bekant med andra och byta erfarenheter.

– Bland oss här finns det sådana personer från olika orter som har verkat i såväl sinsemellan olika som liknande uppgifter som frivilliga. Det är trevligt att höra andras erfarenheter och lära nytt av varandra, berättar de frivilliga.

Eftermiddagen har nyss bara börjat, men dagsljuset börjar redan falna efter ett par timmar. Raja-Jooseppi gränsstation stängs.

Text och foton: Mirva Helenius

Efter beslut av Finlands regering ska även Raja-Jooseppi station stängas från och med 30.11.2023.