30.11.2023

Röda Korsets hjälpverksamhet vid östgränsen avslutas – organisationen är beredd att erbjuda stöd även i fortsättningen

Fotograf: Mirva Helenius / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors hjälpverksamhet vid gränsstationen Raja-Jooseppi avslutas 30.11.2023. Röda Korset är även i fortsättningen redo att hjälpa vid östgränsen med att tillgodose basbehov för människor som anländer till Finland. Att bereda sig för olika exceptionella situationer är en del av Röda Korsets grundläggande beredskap.

Röda Korsets frivilliga från Lapplands distrikt agerar vid gränsstationen Raja-Jooseppi till 30.11. Tidigare har frivilliga från Röda Korsets Uleåborgs och Lapplands distrikt verkat i hjälpuppgifter vid gränsstationerna i Vartius och Salla. I hjälpverksamheten har och frivilliga från Frivilliga räddningstjänsten, som Röda Korset koordinerar, deltagit.

Röda Korset har agerat vid gränsstationerna på Gränsbevakningsverkets begäran. De frivilliga har kontrollerat hälsotillståndet för människorna som kommit till Finland samt erbjudit första hjälpen vid behov. Därtill har de frivilliga erbjudit de asylsökande varmt att dricka och mat.

Totalt har Röda Korsets frivilliga erbjudit hjälp till 209 personer som har kommit över gränsen. På gränsstationerna har sammanlagt 20 frivilliga deltagit i hjälpverksamheten och de har arbetat i 622 timmar. Dessutom har anställda från Röda Korset varit med.

– Att svara på människors basbehov och att ge humanitär hjälp är en del av Röda Korsets grundläggande arbete. Vi har förberett oss för exceptionella situationer genom utbildningar och övningar på förhand. Vi har beredskap att fortsättningsvis fungera som stöd för myndigheterna i att ta hand om människors välfärd när hjälp behövs, säger chefen för Finlands Röda Kors migrationsenhet Erja Reinikainen.

Humanitär hjälp enligt behov oberoende av samhällsställning

Röda Korsets verksamhet styrs av organisationens viktigaste princip, humanitet. Röda Korset hjälper människor som är i behov av hjälp oberoende av deras rättsliga eller samhälleliga ställning.

– Det är ytterst viktigt att de humanitära aktörerna garanteras hinderfritt tillträde till de hjälpbehövande i alla omständigheter. För människor som behöver internationellt skydd ska rättigheter och människovärdigt bemötande garanteras oberoende av situation. Myndigheterna har ansvar för människornas säkerhet, välbefinnande och asylprocess. Röda Korset har beredskap att fungera som stöd för myndigheterna i exceptionella situationer även i fortsättningen, konstaterar Reinikainen.