22.11.2023

På myndigheternas begäran erbjuder Röda Korset stöd för asylsökande som anländer till östgränsen

Fotograf: Otto-Ville Väätäinen / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors Uleåborgs och Lapplands distrikt finns på plats vid gränsstationerna i Vartius och Salla för att stödja myndigheterna att svarar på de grundläggande behoven hos de personer som anländer till Finland.

Röda Korset är på begäran av Gränsbevakningsväsendet närvarande vid gränsstationerna i Vartius och Salla.

Vid gränsstationen i Vartius finns frivilliga inom Röda Korsets Uleåborgs distrikt samt anställda, som vid behov erbjuder första hjälpen till personer som anländer över gränsen. Frivilliga från den Frivilliga räddningstjänsten, som samordnas av Röda Korset, finns på plats i Salla och delar ut mat till anländarna. Frivilliga i Röda Korsets Lapplands distrikt är också vid behov beredda att ge första hjälpen i Salla.

Beredskapen inför olika exceptionella situationer är en del av Röda Korsets grundläggande verksamhet. Vi följer situationen kontinuerligt och är beredda att stödja myndigheterna när det gäller att svara på människornas grundläggande behov. Migrationsverket ansvarar för behandlingen av och besluten om eventuella asylansökningar.

Röda Korset stödjer invandrare
Röda Korset stödjer invandrare