26.05.2023

Som stöd för närståendevårdsfamiljer i 30 års tid – Jubileumspublikationen kan läsas nu

Fotograf: Eeva Anundi / Suomen Punainen Risti

Publikationen firar Finlands Röda Kors 30-åriga historia som stöd för närståendevårdsfamiljer.

Finlands Röda Kors har redan i 30 års tid erbjudit stöd för närståendevårdare och närståendevårdsfamiljer.

Jubileumspublikationen, som utkom i våras och granskar stödverksamheten för närståendevården med tanke på såväl frivilliga, arbetstagare, samarbetspartner som närståendevårdare, firar den 30-åriga historian som stöd för närståendevårdsfamiljer.

Publikationen är en fortsättning på historiken Suomen Punainen Risti 20 vuotta omaishoitajien tukena (pdf), som publicerades 2013.

Läs webbversionen av jubileumspublikationen Suomen Punainen Risti omaishoitoperheiden rinnalla (pdf).

Röd korset vid närståendevårdsfamiljers sida i 30 års tid