Stöd för självständighet

Stöd för självständighet

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Vi hjälper ungdomar och unga vuxna i övergången till ett självständigt liv och att klara sig själva samt med boendefrågor. 

När vi ger stöd under en självständighetsprocess träffar vi den unga personen regelbundet. Vi erbjuder samtalshjälp samt stärker den ungas beredskap för ett självständigt liv och ett självständigt boende.

Vi stödjer självständighet utifrån den ungas förutsättningar. Vi samarbetar med den unga och hens närstående samt andra instanser som stödjer den unga.

En ung person som håller på att bli självständig har möjlighet att få en av Röda Korsets frivilliga som stödfadder. En del av de ungdomar som fått stöd för att bli självständiga har även själva blivit frivilliga på de Ungas skyddshus. 

Projektet Framåt (Eteenpäin) stöder ungdomar i hela landet i åldrarna 18–25 som håller på att bli självständiga, med digitala metoder och ansikte mot ansikte.

Mer nedan om våra aktiviteter och material.

Stöd för självständighet, närmare

Inom projektet Framåt (Eteenpäin) hjälper vi sådana unga vuxna i åldern 18–25 år i hela landet som blir självständiga och ämnar flytta till ett eget hem. Vi erbjuder stöd och rådgivning för unga, som funderar till exempel på hur de ska klara sig på egen hand och på att flytta till ett eget hem samt sköta sin ekonomi och sina angelägenheter. Vi hjälper dem att stärka sin beredskap för ett självständigt liv och hitta ytterligare hjälp.

Vi kan ordna 1–10 möten efter behov. Vid behov letar vi tillsammans efter ytterligare hjälp för den unga. Du kan komma till mötena ensam eller tillsammans med en familjemedlem eller någon i din näromgivning.

Boka en tid till stöd på nätet för självständighet här.

Handboken för ungdomar som blir självständiga går igenom några centrala frågor, som nästan alla personer som ska bli självständiga stöter på. Handboken är skriven av ungdomar för ungdomar och den behandlar teman om självständighet med humor och god känsla. 

Du kan se handboken för ungdomar här.

Handbok för ungdomar är ett resultat av projektet Framåt, som finansieras med bidrag från Europeiska socialfonden.

Projektet Framåt syftar till att stärka vardagliga färdigheter hos unga vuxna i självständighetsprocessen, och deltagande i samhället och samhälleliga färdigheter hos unga vuxna som behöver särskilt stöd. Samt att minska unga vuxnas diskriminering och ensamhet.

Projektmodellen Framåt kombinerar digitala och personliga metoder såväl som miljöer. Målgruppen för projektet är  unga vuxna i åldern 18–25 år med ett stort behov av stöd för självständighet, utmaningar i självständigt boende eller ett akut hot om hemlöshet.

Vi möter unga och närgemenskaper ansikte mot ansikte och digitalt. Man kan boka tid till stöd på nätet för självständighet via tidsbokningen eller genom att ta kontakt med medarbetarna i projektet. Stödet är individuellt arbete baserat på den ungas behov, familjearbete och arbete i närgemenskapen, gruppcoaching, frivilligverksamhet och nätverkssamarbete.

Är du yrkesutbildad inom området och intresserad av verksamheten på de Ungas skyddshus? Läs mer på webbplatsen Information till yrkesfolk genom att klicka här.

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Vi hjälper ungdomar att ta steg mot ett självständigt liv. Tillsammans planerar vi en individuell väg mot självständighet utifrån den ungas behov.
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Med hjälp av samtal, ansikte mot ansikte och via videosamtal, ger vi stöd vid olika slags bekymmer. Låt oss tillsammans hitta en lösning på situationen!