En ung man och en äldre kvinna står och pratar med varandra i ett kuperat landskap med fin utsikt.

Information om skyddshusen för yrkesfolk

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Kris- och familjearbetare på de Ungas skyddshus ger målinriktad, planmässig och professionell hjälp till stöd för ungdomar och deras närstående.

Vi är en mångsidig arbetsgemenskap, och i vårt familje- och nätverksarbete tillämpar vi ett dialogiskt och resursbaserat arbetssätt.

På samtliga skyddshus erbjuder vi unga samtalshjälp, tillfällig övernattning och hjälp med att hitta sömnrytmen. Dessutom hjälper vi på olika sätt på nätet och på våra verksamhetsorter. Vi möter och ger ungdomar stöd även i deras egna vardagsmiljöer. 

Hjälp ges så länge som det är till nytta för den unga. Hjälpen är avgiftsfri och någon remiss behövs inte. Vår verksamhet grundar sig på ungdomarnas och deras närståendes egen frivillighet. Den tillfälliga övernattningen är rusmedelsfri.

Utöver yrkesfolk stöds ungdomarna av Röda Korsets utbildade frivilliga.

Man kommer tillsammans överens om hjälpen

Skyddshusets hjälp är ett målmedvetet individuellt arbete och samhällsarbete, där man stärker de ungas och deras anhörigas mänskliga relationer och växelverkan. Vi främjar stärkande av välbefinnandet i vardagen, av resurser och copingstrategier.

Hjälpen inleds vanligtvis så att den unga personen, hens anhöriga, det befintliga stödnätverket eller någon annan hjälpare kontaktar de Ungas skyddshus.

Målen för arbetet ställs upp tillsammans med den unga och hens närstående. I samtalen kan man till exempel behandla frågor om ork, funktionsförmåga, livsskeden, mänskliga relationer eller olika krissituationer i livet.

Även ungdomarnas föräldrar kan delta i samtalshjälpen om de behöver stöd i föräldraskapet. Om det inte är möjligt att komma på plats kan samtalshjälp även ordnas på distans.

Samtalshjälpen är inte begränsad tidsmässigt eller efter antalet besök. Hjälpen ges efter behov så länge som den är till nytta för den unga och hen förbinder sig till arbetet samt deltar aktivt i att förbättra sin situation.

På skyddshuset strävar vi efter att skapa en gemensam förståelse, där individen och gemenskapen kan föra lyssnande samtal och driva en undersökande förändringsprocess.

Medmänsklig och trygg hjälp

Hjälpen på de Ungas skyddshus är i huvudsak avsedd för unga och deras närstående på våra fem verksamhetsorter samt i de närliggande kommunerna. Vi funderar alltid över hjälpens omfattning på individuell nivå och med beaktande av den ungas ålder samt andra bakgrundsfaktorer.

På riksnivå hjälper vi på nätet. Vi erbjuder samtalshjälp på distans och verkar också i chattjänsten Sekasin.

Vi samarbetar i mångprofessionella nätverk, där man bygger upp stödhelheter för den unga och hens närstående som motsvarar just deras behov.

Vi erbjuder olika former av hjälp på olika orter. Broschyrer om dem för utskrift finns nedan. Du kan beställa tryckta broschyrer på finska, svenska och engelska från ditt närmaste skyddshus. 

Kontakta oss, så pratar vi om att samarbeta och hjälpa tillsammans! 

Nuoret voivat keskustella ammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa esimerkiksi pärjäämiseen, elämänvaiheisiin, ihmissuhteisiin tai erilaisiin kriisitilanteisiin liittyvistä asioista.
Nuoret voivat keskustella ammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa esimerkiksi pärjäämiseen, elämänvaiheisiin, ihmissuhteisiin tai erilaisiin kriisitilanteisiin liittyvistä asioista. Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

 

Information till yrkesfolk per ort

De ungas skyddshus, Västra Nyland
Bleckslagargränden 2 A 14, 02650 Esbo
tfn 09 8195 5360
turvatalo.espoo(at)rodakorset.fi
(tillfällig inkvartering, samtalshjälp, sömnrytm och frivilligverksamhet)

Ledare Isto Onali
tfn 040 770 4579
isto.onali(at)rodakorset.fi

Koordinator Erik Bruun
tfn 040 627 3431
erik.bruun(at)rodakorset.fi
(stöd för självständighet, samarbete med skolor och läroanstalter, praktik för studerande)

 

Skyddshuset har öppet dygnet runt på vardagar och kl. 17–10 på helger.

Den tillfälliga inkvarteringen är öppen för ungdomar varje dag kl. 17–10.

Det enklaste sättet att ta sig till de Ungas skyddshus i Esbo är med tågen A, E, S, U, L och Y som stannar i Alberga samt de interna busslinjerna i Esbo. 

 

De Ungas skyddshus, Helsingfors
Nylandsgatan 32 A, 00120 Helsingfors​
tfn 09 622 4322 ​
turvatalo.helsinki(at)rodakorset.fi

Ledare Kirsti Viinikka
tfn 040 570 9397
kirsti.viinikka(at)rodakorset.fi

Koordinator Tiia Suutarinen
tfn 040 660 6980.
tiia.suutarinen(at)rodakorset.fi
(frivilligverksamhet, samarbete med skolor och läroanstalter, studerandens praktik)

Skyddshuset har öppet dygnet runt på vardagar och kl. 17–10 på helger.

Den tillfälliga inkvarteringen är öppen för ungdomar varje dag kl. 17–10.

Till de Ungas skyddshus i Helsingfors kommer du med bussarna 20 och 30 samt spårvagnarna 1 och 3.

 

Broschyrer om skyddshuset i Pirkanmaa

De Ungas skyddshus, Pirkanmaa

Tavastgatan 22 C, 33200 Tammerfors
tfn 040 556 6661
turvatalo.tampere(at)rodakorset.fi

Ledare Mari Uusi-Niemi
tfn 0400 740 798
mari.uusi-niemi(at)rodakorset.fi

Koordinator Johanna Riiheläinen
tfn 040 726 1307
johanna.riihelainen(at)rodakorset.fi
(frivilligverksamhet, samarbete med skolor och läroanstalter, studerandens praktik)

 

Skyddshuset har öppet dygnet runt på vardagar och kl. 17–10 på helger.

Den tillfälliga inkvarteringen är öppen för ungdomar varje dag kl. 17–10.

 

Broschyrer om skyddshuset i Varsinais-Suomi

De Ungas skyddshus, Varsinais-Suomi

Universitetsgatan 24 A 15, 20100 Åbo
tfn 02 253 9667
turvatalo.turku(at)rodakorset.fi

Ledare Marina Stubb
tfn 040 187 0664
marina.stubb(at)rodakorset.fi

Koordinator Minka Sundell
tfn 040 540 8430
minka.sundell(at)rodakorset.fi
(frivilligverksamhet, samarbete med skolor och läroanstalter, studerandens praktik)

Skyddshuset har öppet dygnet runt på vardagar och kl. 17–10 på helger.

Den tillfälliga inkvarteringen är öppen för ungdomar varje dag kl. 17–10.

Vi kan nås per telefon dygnet runt (förutom lördag och söndag kl. 10–17).

 

De Ungas skyddshus, Vanda-Kervo

Räckhals gård, Sjukhusgatan 3, 01400 Vanda
tfn 050 339 5413
turvatalo.vantaa(at)rodakorset.fi

Ledare Pekka Väänänen
tfn 040 548 2750
pekka.vaananen(at)rodakorset.fi

Koordinator Sara Jessen
tfn 040 620 2138
sara.jessen(at)rodakorset.fi
(frivilligverksamhet, samarbete med skolor och läroanstalter, studerandens praktik)

Skyddshuset har öppet dygnet runt på vardagar och kl. 17–10 på helger.

Den tillfälliga inkvarteringen är öppen för ungdomar varje dag kl. 17–10.

Till de Ungas skyddshus i Vanda tar du dig enklast med K-tåget (Räckhals) och de interna busslinjerna i Vanda.

Whatsapp: +358 50 339 5413

instagram.com/turvis_vantaa

facebook.com/TurvataloVantaa

Kirsti Viinikka, projektchef för projektet Hemstigen (Kotipolku)
tfn 040 660 1108
kirsti.viinikka(at)rodakorset.fi.

instagram.com/kotipolku_spr

De ungas skyddshus är nationellt aktiva på nätet och erbjuder hjälp, stöd och kamratverksamhet.

Vid behov erbjuder de Ungas skyddshus unga och deras närstående samtalshjälp på distans. Skyddshusen ordnar träffar lokalt och på nätet även på distans.

De Ungas skyddshus erbjuder stöd på nätet också efter tidsbokning. Efter tidsbokning erbjuder skyddshusen unga och deras närstående stöd inom följande områden:

  • Introduktionsbesök 
  • Samtalshjälp
  • Stöd för självständighet

Skyddshusen medverkar även i chatten Sekasin, där ungdomar kan diskutera med en tillförlitlig vuxen om vad de än grubblar över (endast på finska).

Leena Suurpää, chef för verksamheten vid de Ungas skyddshus 
tfn 050 543 8251
leena.suurpaa(at)rodakorset.fi

Beslutsfattare, vill du veta vad de unga tänker om att bli självständiga?
Beslutsfattare, vill du veta vad de unga tänker om att bli självständiga?
De Ungas skyddshus – stöd, trygghet och aktivitet
De Ungas skyddshus – stöd, trygghet och aktivitet