17.05.2022

Röda korsets mottagningsverksamhet stöder personer som kommer från Ukraina till Finland

En frivillig i Röda Korsets kläder pratar med flyktingar i hamnen.
Fotograf: Ville Palonen / Suomen Punainen Risti

Röda Korset hjälper människor som flytt från Ukraina och kommit till Finland genom att erbjuda dem i synnerhet inkvartering, mat, kläder och andra grundläggande behov.

En av Röda Korsets viktigaste uppgifter är att hjälpa människor i sårbara situationer såsom flyktingar, asylsökande och papperslösa. Vi hjälper dem som behöver hjälp, oberoende av deras rättsliga eller samhälleliga ställning.

När det gäller att bistå flyktingarna är det viktigaste att först tillgodose deras basbehov och ge dem mat, vatten, varma kläder och tak över huvudet.

Hjälp genast vid ankomsten till landet

Finlands Röda Kors hjälp för dem som kommer från Ukraina till Finland börjar redan vid ankomsten till landet.

Många som kommer från Ukraina till Finland har rest flera dagar och resan har varit psykiskt tung och det kan ha gått flera dagar sedan den senaste måltiden.

Med hjälp av bidragen till Finlands Röda Kors katastroffond kan vi stödja myndigheter genom att erbjuda varm mat till människor som kommer från Ukraina redan på färjorna som kommer från Tallin till Helsingfors.

Ukrainare har frågat om varorna verkligen är för dem. De är på riktigt förvånade över att vi hjälper dem,
Tarja Tiitta-Nieminen, frivillig

Röda Korsets anställda och utbildade frivilliga tar emot människor som anländer till landet i Västra Hamnen i Helsingfors. I hamnen erbjuder vi något smått att äta och dricka, hygienartiklar och psykiskt stöd för personer som kommit från Ukraina till Finland. I hamnen stöder vi myndigheterna. Assistansen vid mottagningssituationen har inletts på begäran av Migrationsverket.

– Våra utbildade frivilliga ger förstahandsstöd för de som kommer till landet. Stödet kan vara mat eller rådgivning gällande anvisningar på ukrainska, men i synnerhet är det fråga om varm närvaro, beskriver Erja Reinikainen, chef för enheten för flyktingarbete.

Röda Korset kan ge förstahandshjälp och därigenom stödja myndigheter på flera sätt. Till exempel i Raisio har våra frivilliga agerat på polisstationen på begäran av Migrationsverket för att erbjuda mat och annat stöd för flyktingar som kommer för att registrera sig. Våra frivilliga hjälper med att ta emot personer som kommer från Ukraina även på Helsingfors-Vanda flygplats.

Tak över huvudet och grundläggande behov

Sedan mars har Finlands Röda Kors grundat många nya mottagningsenheter på begäran av Migrationsverket.

De som söker asyl eller tillfälligt skydd har rätt till mottagningstjänsterna. En del blir inkvarterade på asylmottagningarna men den som i Finland söker asyl eller tillfälligt skydd kan även själv ordna sin inkvartering, dvs. övernatta på privat inkvartering eller hos släktingar. Även då har den som söker skydd rätt till mottagningstjänster, såsom hälsovård och sociala tjänster.

Vi erbjuder tjänster inom mottagningsverksamheten för tusentals personer som bor i privat inkvartering. Röda Korset varken ordnar privat inkvartering eller styr folk till privat inkvartering.

För närvarande driver Röda Korset tiotals asylförläggningar och enheter som erbjuder mottagningstjänster i Finland. Dessutom kommer nya enheter att öppnas. I februari var antalet 12. Vid sidan av Finlands Röda Kors drivs asylförläggningar av Migrationsverket, kommuner, organisationer och företag.

Två frivilliga i Röda Korsets kläder bär en våningssäng.
Frivilliga vid Röda Korsets avdelning i Åbo möblerade asylförläggningen i S:t Karins. Fotograf: Suomen Punaisen Ristin Turun osasto

I lägen med omfattande immigration är myndigheterna och organisationerna ofta tillfälligt mycket belastade.

När antalet personer som kommer till landet är stort, ordnas inkvarteringslokaler ibland mycket snabbt. Därför kan det inom förstahandshjälpen uppstå fördröjningar när det gäller att ordna till exempel utrustning och möbler i bostäderna. Tjänsterna kompletteras ändå så snabbt som möjligt.

Ritva Metsälampi, chef för asylförläggningen i Rovaniemi, berättar att hjälpen som Röda Korsets frivilliga ger har en stor betydelse när nya asylförläggningar grundas. I Rovaniemi öppnades nya enheter för asylförläggningen mycket snabbt.

I Norra Finland hjälpte frivilliga från flera Röda Korsets avdelningar och Frivilliga räddningstjänsten med att få asylförläggningarna färdiga för bruk.

– Överallt har frivilliga hjälpt med att skaffa möbler för rum och montera möblerna. De har tagit emot och gett anvisningar för personer som kommer till asylförläggningarna, packat startförpackningar med mat och andra utensilier samt erbjudit frukost och kvällsmåltider för personer som anlänt sent på natten eller tidigt på morgonen.

Enligt frivilliga har personer som kommit från Ukraina till asylförläggningarna i Egentliga Finland i början varit misstrogna när de registrerat sig till asylförläggningar.

–  De har frågat om varorna verkligen är för dem. Finns det inte andra som skulle behöva varorna mer? De var på riktigt förvånade över att vi hjälper, berättar Tarja Tiitta-Nieminen från avdelningen i Raisio om stämningen i den lokala asylförläggningen.

Hjälp ges i samarbete mellan myndigheter, organisationer, bidragsgivare och frivilliga

I Finland grundas, drivs och indras asylförläggningar endast på begäran av myndigheter.Migrationsverket ansvarar alltid för finansieringen av lagstadgad mottagningsverksamhet, också i sådana asylförläggningar som Röda Korset driver.

Akuta behov kan emellertid kompletteras med hjälp av bidragen som gjorts till Finlands Röda Kors katastroffond. Tack vare de donerade bidragen kan de som flytt från Ukraina hjälpas på flera sätt även i Finland.

– Till exempel kläder, hygienartiklar, dryck, mat och andra grundläggande behov har skaffats för den akuta nöden för människor som flytt från Ukraina. Därtill har bidragen använts för att ordna psykiskt stöd, berättar Aki Pihlaja, chef för beredskapsverksamheten i hemlandet.

Utöver de frivilliga tackar Ritva Metsälampi även kommuner och kommuninvånare om det smidiga samarbetet i Norra Finland. När det plötsligt uppstod ett behov av varudonationer då asylförläggningar grundades, förmedlade kommunerna information om hjälpbehovet och stödde Röda Korset.

– I Rovaniemi, Kemi och Kemijärvi har man gjort ett gott samarbete med kommunala myndigheter och kommuninvånare: kommunerna har aktivt informerat om insamlingsverksamheten i sina egna kanaler när vi har tagit emot donerade varor. Kommuninvånare donerade mycket möbler, sängkläder, kärl och andra tillbehör för inkvarteringen. Ytterligare har kommuner och andra aktörer donerat kontorsmöbler.

Barn i skolorna i Kemijärvi tecknade och skrev välkomstmeddelanden på ukrainska för inkvarteringsrummen i asylförläggningen.

Barnfamiljers behov beaktas även i övrigt i asylförläggningarna i Lappland: I Rovaniemi och dess filialer har man fått särskilt god respons på att de har ett övervakat lekrum för barn.

– Det finns en barnpark i alla asylförläggningar så att föräldrarna kan lyssna på informationen i lugn och ro. Samtidigt övervakar och leker anställda och frivilliga med barnen. Barnen har också fått donerade leksaker med sig från Rovaniemi.

Hur kan jag hjälpa människor som flytt till Finland?