17.03.2022

Röda Korset hjälper till i Västra hamnen i Helsingfors vid mottagandet av människor som kommer från Ukraina till Finland

Fotograf: Ville Palonen / Suomen Punainen Risti

Hjälpåtgärderna har inletts på begäran av Migrationsverket.

Röda Korset hjälper myndigheterna vid mottagandet av människor som kommer från Ukraina till Finland.
Röda Korsets arbetstagare och utbildade frivilliga finns på plats i Västra hamnen i Helsingfors för att möta människor som kommer från Ukraina till Finland och erbjuder dem mat och dryck, hygienartiklar och psykiskt stöd. De får också råd och anvisningar om vilka de praktiska arrangemangen är i följande skede efter hamnen.

– Vi har starkt kunnande i invandringsberedskap och myndighetssamarbete, berättar chefen för Finlands Röda Kors migrationsenhet Erja Reinikainen.

Utöver migrationsverket samarbetar vi i hamnen i Helsingfors med myndigheter på plats, såsom Polisen, Gränsbevakningsverket, Tullen samt Helsingfors stads socialväsende och invandringsenhet.

Som beredskapsorganisation är Finlands Röda Kors berett på omfattande invandring och dess effekter.

– Våra utbildade frivilliga erbjuder förstahandsstöd till människorna som kommer till vårt land. Det kan vara fråga om mat eller råd om var man får anvisningar på ukrainska, men i synnerhet är det fråga om varm närvaro, konstaterar Reinikainen.

Röda Korset finns också som stöd för myndigheterna vid mottagandet av människor som anländer till Helsingfors-Vanda flygplats och Åbo hamn.

Följ vårt arbete att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina
Följ vårt arbete att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina
Röda Korset stödjer invandrare
Röda Korset stödjer invandrare