Så här kan du komma med

Katja Lösönen
Fotograf: Katja Lösönen
Vill du ha en vän antingen för dig själv eller till en närstående?

Över hälften av finländarna har känt sig ensamma i något skede av livet. Vem som helst kan uppleva ensamhet. Röda Korset förmedlar frivilliga vänner till dem som saknar en annan människas sällskap.

Så här kan du komma med

 • Med hjälp av evenemangskalendern kan du hitta den vänkurs som passar bäst för dig och sen kan du anmäla dig med. Du ser alla kommande kurser och evenemang genom att välja vänverksamhet på sidans vänstra kant. 

  Till evenemangskalendern

 • Om du inte hittar en passande vänkurs i evenemangskalendern kan du anmäla dig som frivillig. Vi kontaktar dig och handleder dig framåt.

  Anmäl dig som frivillig.

Alla villiga vänner får utbildning till sitt viktiga uppdrag. På vänkursen har du möjlighet att bekanta dig noggrannare med verksamheten. Om du vill kan du välja vilken verksamhetsform som passar dig bäst först efter kursen. Välkommen!

Vad förväntas från mig?

Som frivillig inom vänverksamheten behöver du bara ge av din tid och endast så mycket som passar dig. Den bästa egenskapen hos en frivillig vän är att kunna lyssna och vara närvarande.
 
Tillsammans kan man till exempel gå på café, promenera eller hitta en gemensam hobby.
 
Ni kan tillsammans fundera över hur ni vill träffas. Via vänverksamheten bygger man broar över ålders- och kulturgränser. Den gemensamma tiden berikar också den frivilliga vännens liv.
 

Röda Korsets vänverksamhet är mångsidig 

Du kan fungera som:
 • Vän till  en åldring
 • Vän till en asylsökande
 • Vän till en person i psykiatrisk rehabilitering
 • Vän till en person med funktionsnedsättning
 • Fängelsebesökare
 • Vän till en ungdom
 • Frivillig i ett äldreboende eller ett sjukhus
 • Handledare eller utbildare för frivilliga
LokalTapiola stöder Röda Korsets vänverksamhet i Finland.