Delta i Hungerdagsinsamlingen

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti
Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Delta i Hungerdagsinsamlingen

Typer av bidragsgivare
Välj rätt värde
Välj rätt värde

Under Hungerdagen insamlas bidrag till katastroffonden så att vi snabbt och effektivt kan hjälpa där behovet är som störst.   

Du kan valfritt ange dina kontaktuppgifter nedan för att följa vårt arbete. Det är dock inte nödvändigt, du kan ge ett bidrag också anonymt.

Ange rätt värde

Välj betalningssätt

Med din hjälp Röda Korsets frivilliga hjälper snabbt och effektivt där hjälpen behövs som mest: de hjälper offer för naturkatastrofer och krig ute i världen eller människor i Finland som drabbats av en plötslig olycka.

Hungerdagsinsamling pågår under september och oktober. En bössinsamling ordnas runt om i Finland under perioden 28–30.9.2023.

Bli en hjälpare du också och se till att det finns hjälp att få även framöver.

Delta i Hungerdagen som insamlare
Delta i Hungerdagen som insamlare
Anvisningar och tips för skolornas Hungerdag
Tips för skolornas Hungerdag
Så här kan ett företag delta i Hungerdagen
Så här kan ett företag delta i Hungerdagen
Över 98 %
av insamlarna säger att de vill kom med igen
Hur hjälper de frivilliga med stöd av Hungerdagsinsamlingen?
”Det är självklart att man ska hjälpa alla”
Hur hjälper Röda Korset människor som lider av torka?
”Den värsta torkan på fyra decennier”
Så här hjälper Hungerdagsbidragen
Vi stöder varandra. Alltid.

Information om Hungerdagsinsamlingen

Det är enklast att ge ett bidrag på nätet

Betalningssätt: finländska nätbanker, kreditkorten Visa och Mastercard samt MobilePay, Pivo och Siirto.

MobilePay-bidrag

Ge ett valfritt belopp med MobilePay till numret 10900

SMS-bidrag

Ge ett bidrag på 20 € – skicka meddelandet SPR20 till telefonnumret 16499

Ge ett bidrag på 15 € – skicka meddelandet SPR till telefonnumret 16499

Ge ett bidrag på 10 € – skicka meddelandet SPR10 till telefonnumret 16499

Ge ett bidrag på 5 € – skicka meddelandet SPR5 till telefonnumret 16499

Kontouppgifter för bidrag till Hungerdagen

Konto: OP FI52 5000 0120 4156 73. Mottagare: Finlands Röda Kors. Referens: 5173.

Företagsbidrag till hungerdagen

Ge ett företagsbidrag via nätet. Du kan beställa en faktura eller betala genast. Om företaget ger minst 500 € får det en länk till Hungerdagens kommunikationsmaterial.

Här är några exempel på vad man får för pengarna.

Ute i världen:

  • 3 €: Fyra kilo ris för en familj i Somalia
  • 6 €: Tio tallrikar majsgröt för barn och deras skötare på ett daghem i Malawi.
  • 10 €: En mångsidig måltid för en familj på sex personer i Somalia
  • 20 €: Två hygienpaket för flickor i Malawi. Paketen ger möjlighet att gå i skolan även under menstruationen.

I Finland:

  • 50 €: utbildning i psykiskt stöd för en frivillig
  • 180 €: kläder till en person som förlorat sitt hem i en eldsvåda

Under Hungerdagen samlar vi in pengar till Röda Korsets katastroffond. Bidragen öronmärks inte på förhand för något visst objekt. Därför kan de användas snabbt där var hjälpbehovet är störst.

Hjälp behövs kontinuerligt till exempel efter naturkatastrofer: tyfoner, jordbävningar, vulkanutbrott, störtregn, översvämningar, torka och jordskred är vanliga och orsakar mänskligt lidande.

Efter en naturkatastrof delar Röda Korset ut vattendunkar, varm mat, presenningar och hygienpaket till familjerna samt ger vid behov första hjälpen och psykosocialt stöd. Röda Korset deltar även i beredskapen och återuppbyggnaden efter katastrofer. 

I Finland används bidragen från Hungerdagen för att stödja utbildningen av frivilliga och upprätthålla beredskap för att svara effektivt på olika kriser. Exempel på plötsliga olycks- och störningssituationer är eldsvådor, översvämningar och allvarliga olyckor. De frivilliga har ofta en viktig roll i att bemöta människor på ett helhetsinriktat sätt vid nödsituationer.  

Den första Hungerdagsinsamlingen ordnades för att hjälpa offer för hungersnöd i östra Afrika. Därifrån kommer namnet Hungerdagen. Då uppmuntrade Hungerdagen människor att äta lättare en dag och skänka pengarna de sparat till insamlingen. ​

​I dag kan man tillbringa Hungerdagen hur man vill och det är inte förbjudet att äta gott. Idén bakom Hungerdagen är att alla ska ha tillräckligt med mat och att alla hjälpbehövande i nöd ska få hjälp.

Hungerdagen är en insamling av Finlands Röda Kors som ordnas varje år i september. Hungerdagen föddes när frivilliga Mailis Korhonen i Pälkäne kom på idén om ett ”penninginsamlingstalko för alla i Pälkäne”.

I november 1980 sjöd det av liv i Pälkäne. Röda Korsets avdelning i Pälkäne hade utmanat hela byn att spara in på matkostnaderna under en dag och skänka de pengar de sparat till hungrande i Afrika. Man använde många olika insamlingsmetoder, bland annat bössinsamling, soppförsäljning och kyrkokonsert.

Insamlingen inleddes under ovanliga förhållanden, eftersom en tidningsstrejk gjorde det svårt att informera om den. Med skoleleverna spreds budskapet om insamlingen ändå till över tusen hem, och jippot lyckades över förväntan.

Redan följande år blev det nationellt och fick namnet Hungerdagen. Numera ordnas det på nästan varje ort i Finland.

Över 100 miljoner euro har samlats in genom Hungerdagen. Otaliga människor, både ute i världen och i Finland, har fått hjälp.

Enligt katastroffondens regler får insamlingskostnaderna vara högst 20 procent. För varje euro som donerats till fonden går alltså minst 80 cent till biståndsmålet.

Insamlingskostnaderna består av kostnader som direkt orsakats av insamlingen av bidrag, till exempel tryck- och portokostnader för brev med förfrågningar om donationer, kostnader för anskaffning av insamlingsredskap, marknadsföringskostnader samt utomstående serviceproducenters kostnader, till exempel operatörer och banker.

Ja. Till exempel personer som förlorat sitt hem i en brand behöver hjälp med att skaffa det nödvändigaste, en tandborste till att börja med. Röda Korset ger även psykiskt stöd till olycksoffer och deras anhöriga.

Under coronakrisen har det blivit mycket tydligt hur viktig beredskapen är. Medlen som samlas in på Hungerdagen hjälper oss att upprätthålla vår beredskap att agera under undantagsförhållanden.

Katastroffondens medel används även för Frivilliga räddningstjänstens hjälpberedskap. Frivilliga bistår myndigheterna vid till exempel efterspaningar efter försvunna personer och stora olyckor.

Läs mer om hur bidragen som samlas in på Hungerdagen används i hemlandet

Fråga om Hungerdagsinsamlingen