Insamlingstillstånd och kontonummer

Polisstyrelsens tillstånd nr 2020/2013/2937/11.10.2013. Insamlingstid 1.1.2014-31.12.2015 i hela landet, utom på Åland.

Ålands landskapsregering, ÅLR 2014/9086/3.12.2014.  Insamlingstid 1.1.2014-31.12.2015.

Syfte
Till förmån för Finlands Röda Kors verksamhet både utomlands och i hemlandet.

Insamlingssätt
Genom inbetalning till bank- och postgirokonton, insamlingslistor, sparbössor samt telefoninsamling.

 

Katastroffondens kontonummer

 • Aktia FI18 4055 1110 0013 97,  HELSFIHH
 • Danske Bank FI02 8000 1900 2250 05,  DABAFIHH
 • Handelsbanken FI18 3131 3001 1990 25,  HANDFIHH
 • Helsingfors OP Bank FI14 5780 0710 0116 49, OKOYFIHH
 • Nordea FI06 2219 1800 0680 00,  NDEAFIHH
 • S-banken FI91 3939 0012 3129 30, SBANFIHH
 • Sydbottens Andelsbank FI63 4730 4720 0301 89,  HELSFIHH
 • Tapiola FI48 3636 3001 9701 10,  TAPIFI22
 • Ålandsbanken FI24 6601 0001 0027 99, AABA FI 22

Gör en telefondonation till katastroffonden

 • 0600 12220 (20,28 € /samtal + lna/msa)
 • 0600 12210 (10,01 e + lna/msa)

Ge bidrag per textmeddelande

 • skicka textmeddelande SPR till 16499 (15 € / textmeddelande)

Verksamhet i hemlandet

 • Danske Bank FI43 8000 1570 8479 63, DABAFIHH
 • Helsingfors OP Bank FI68 5780 1020 0001 73, OKOYFIHH
 • Nordea FI29 1572 3000 3727 30, NDEAFIHH
 • Tapiola Pankki FI16 3636 3002 9776 43, TAPIFI22

Gör en telefondonation till hemlandsverksamheten och stöd frivilligverksamheten i Finland

 • 0600 - 155 90 (10,01 €/ samtal + lsa/msa)