På bilden symboler: en röd hand, ett rött öra, ett öga och två händer

Navigatorn Identifiera och agera

Med navigatorn Identifiera och agera kan du utmana ditt eget tänkande genom situationer som bygger på genuina erfarenheter. Människors berättelser om rasism fungerar som vägvisare.

Vad gör du om du ser rasistiskt hot i ett köpcentrum eller observerar diskriminering inom rekryteringsprocessen på din arbetsplats? Hur kan du stöda barn och ungdomar som möter rasism?

Så här använder du navigatorn 

Du får leva in dig i situationen, varefter din uppgift är att bland alternativen välja vad du skulle göra eller hur du skulle reagera. Det finns inga rätta eller felaktiga svar.  
 
Du kan också gå tillbaka och se hur du genom att göra på olika sätt påverkar situationen.  
 
Genom att använda navigatorn får du information och konkreta råd att ingripa i rasism och diskriminering på arbetsplatser, i skolor, hemma och på offentliga platser. 
 
Du kommer till navigatorn här.
 

”Jag hade önskat att någon åtminstone i efterhand skulle ha visat sitt stöd. Sagt att det var fult sagt.” 
 

Navigatorns mål är att främja jämlikhet samt öka användarnas kunnande och mod att ingripa i rasism. Den har utvecklats som en del av Röda Korsets anti-rasistiska arbete.

Veckan mot rasism 18.–24.3.2024
Veckan mot rasism 18.–24.3.2024