11.03.2024

Gör så här när du stöter på öppen rasism

Man kan stöta på öppen rasism var som helst, och oftast överraskande, såsom i allmänna färdmedel, vid kaffebordet på arbetsplatsen, vid kanten av spelplanen eller på barnens vårfest. 

Det kan reta en efteråt om man inte reagerat överhuvudtaget. Det är således värt att fundera ut i förväg vad jag gör om jag hamnar i sådana situationer. Vi samlade instruktioner, som man kan ta till hjälp. Kom också alltid ihåg att respektera önskemålen hos den som utsatts för rasism.

1. Håll dig lugn. Dina egna känslor stiger lätt till ytan när du möter orättvisa. Lugna ner dig själv först så att du inte provoceras för mycket. 

2. Kalla på hjälp till platsen, om läget blir hotfullt. Du behöver inte vara en superhjälte, 112 hjälper. 

3. Hämta stöd hos andra ögonvittnen om det känns nervöst att ensam utsätta sig för situationen. När någon tar initiativet, får även andra mod att ingripa. 

4. Korrigera felaktiga uppgifter, som du upptäcker i rasistiskt tal. Man kan återkomma till saken senare: ”Minns du när du igår på kaffepausen pratade om socialbidragen som invandrare får. Jag tog lite reda på hur det är och egentligen…” Redan en lugn attityd och förmåga att fundera objektivt bär en lång väg. 

5. Ställ dig bredvid. Ibland skrämmer det en att säga tillbaka, och då sänder redan det att du ställer dig vid den som mött rasism ett starkt budskap om att du är på personens sida och den som betett sig rasistiskt blir ensam med sina handlingar. 

6. Ingrip i situationen genom att säga emot. Om situationen inte är alltför hotande, är det verksamt och överraskande att säga skarpt, men lugnt emot. En protest ger ett budskap om att rasistiskt uppträdande inte är acceptabelt och att man inte behöver tåla det. Det kan också vara ett effektivt sätt att högt upprepa det rasistiska meddelandet för den som sagt det. 

7. Låt bli att acceptera utskällning. Vid utskällning kan det vara fråga om ärekränkning som är straffbar enligt strafflagen. Juridisk praxis anser i vissa fall att användningen av vissa skällsord fyller rekvisitet för brott med ärekränkning. Vid behov kan du göra en brottsanmälan till polisen.

8. Det viktigaste är att göra någonting, var således inte rädd för att misslyckas. Redan en liten gest kan rädda dagen för en som utsatts för rasism. Och du lär dig vad du kan göra ännu bättre nästa gång.   

9. Visa medkänsla och beklaga händelsen för den som utsatts för rasism. Om du inte själv vågar handla i situationen, stanna kvar för att prata om saken efteråt. Det lättar att lyssna och lugnar känslorna hos en mycket upprörd människa och visar att du inte är av samma uppfattning som den som skrikit. 

10. Spara meddelandet, men svara inte på det, om du blir utsatt för ett rasistiskt anfall på nätet eller via e-post. Om ett meddelande uttrycker sig hotfullt, anmäl saken till polisen.

Tack för att du skapar ett tryggare samhälle som är fritt från rasism!