Tiotals människor med ballonger i händerna på ett torg under ett evenemang mot rasism.

Verksamhet som motarbetar rasism

Fotograf: Kiia Etelävuori / Suomen Punainen Risti

Röda Korsets verksamhet är öppen för alla, tillgänglig, icke-diskriminerande och fri från rasism.

Rasism är ett tankesätt som underblåser hat och skapar ojämlikhet mellan människor. Tankesättet nekar lika mänskliga rättigheter för alla. Rasism skadar dem som råkar ut för den, men även hela samhället.

Vi uppmuntrar alla att börja använda våra anvisningar för hur man motarbetar rasism inom såväl frivilliguppdrag som den egna gemenskapen, till exempel i hobbygrupper eller på arbetsplatser.

Röda Korset utmanar alla att agera mot rasism speciellt i varje mars. Läs mer om veckan mot rasism

Om du är intresserad av verksamhet som motarbetar rasism i ditt område, vänligen kontakta den av Röda Korsets distriktsbyråer som finns närmast dig.

 

Riktlinjer för att motarbeta rasism som PDF-filer