08.03.2023

Ungdomsstämma

Fotograf: Jarkko Mikkonen / Suomen Punainen Risti

Ungdomsstämman ordnas vart tredje år.

Ungdomsstämman är en riksomfattande påverkanskanal för ungdomar inom Finlands Röda Kors och ett rådgivande organ för att utveckla organisationens ungdomsverksamhet. Stämman tar bland annat ställning i aktuella frågor som gäller ungdomar och påverkar Röda Korsets ungdomsverksamhet. 

Ungdomsstämman hålls vart tredje år före utgången av mars och före organisationens ordinarie stämma.

Vem får delta i stämman?

Vid stämman kan under 29-åriga personmedlemmar i Finlands Röda Kors som har utsetts av distriktet vara representanter med rösträtt. Visserligen har även många andra närvaro- och yttranderätt. Röda Korsets generalsekreterare framför ungdomsstämmans förslag till hela organisationens styrelse för beslut.

Ungdomsstämmans handlingar

Samtliga av ungdomsstämmans handlingar är offentliga. Materialen från de senaste årens stämmor samt övrig information om stämmorna finns på sidan FRK Ungdomar på RedNet.

Verksamhet och aktiviteter för unga
Verksamhet och aktiviteter för unga
Röda Korsets ordinarie stämma
Röda Korsets ordinarie stämma