Röda Korsets ordinarie stämma

Fotograf: Mari Vehkalahti / Suomen Punainen Risti

Ordinarie stämman ordnas för att besluta om Röda Korsets verksamhet under de kommande tre åren. Det är ett viktigt tillfälle för att delta i Röda Korsets beslutsfattande.

Vid den ordinarie stämman är stämningen unik, då hundratals medlemmar i Röda Korset sammanträder för att besluta om gemensamma frågor och riktningen för hjälparbetet.

Vad är Röda Korsets ordinarie stämma? 

Den ordinarie stämman, som sammanträder vart tredje år, är Finlands Röda Kors högsta beslutande organ: den beslutar om organisationens verksamhet och väljer de högsta förtroendepersonerna, det vill säga en ordförande, vice ordförande, styrelse och ett fullmäktige.

Ordinarie stämman är en plats, där hjälparna samlas för att bestämma riktningen för Röda Korsets arbete under de kommande åren.

På ordinarie stämman beslutar vi om Röda Korsets strategi, det vill säga verksamhetsstrategin. Samtidigt väljs en ny ordförande och förtroendepersoner till styrelsen och fullmäktige.

Vid den ordinarie stämman har varje lokalavdelning inom Röda Korset en röstberättigad företrädare per 200 medlemmar. Därtill har varje distrikt en representant. Dessa röstberättigade representanter utses av avdelningens eller distriktets styrelse. De deltar i omröstningar under mötet och har yttranderätt. Den ordinarie stämman och det övriga programmet är dock öppna för alla medlemmar.

Vad är Röda Korsets verksamhetsstrategi?

Verksamhetsstrategin styr Röda Korsets frivilligas och anställdas gemensamma arbete för tre år i taget. Röda Korsets frivilliga runt om i landet har den bästa insikten om särdragen hos deras respektive område – de ser, upplever och hör om hurdan hjälp som behövs.

I verksamhetsstrategin kombineras dessa lokala behov med Röda Korsets globala strategi.

Innan verksamhetsstrategin fastställs vid den ordinarie stämman påverkar och bidrar hundratals personer på alla nivåer inom organisationen till innehållet i den.