31.10.2023

Röda Korset förebygger koleraepidemier i Zimbabwe

Fotograf: Kuva: Zimbabwen Punainen Risti

Finlands Röda Kors bekämpar koleraepidemier i Zimbabwe med hjälp av stödet från Europeiska unionen och bidragsgivarna.

I de största städerna i Zimbabwe har det uppstått koleraepidemier nästan årligen sedan 2002. Vanligtvis sprider koleraepidemierna sig från större städer till andra delar av landet.  
 
På grund av landets dåliga ekonomiska situation har ett stort antal människor flyttat mycket snabbt från landsbygden till huvudstaden Harare och dess närområden för att arbeta. Stadsplaneringen har inte lyckats hänga med.

Detta har lett till att en betydande del av stadsbefolkningen bor i områden där de inte har tillgång till rent vatten eller hygientjänster eller där avfallshanteringen är bristande.  
 
Dessa förhållanden utsätter dem för kolera och andra sjukdomar som sprids via orent vatten. Kolera är ett exempel på ett sjukdom som lätt smittas och som oftast sprider sig via orent vatten.  

Hjälp med stöd av Europeiska unionen och bidragsgivarna 

Europeiska unionen har beviljat Finlands Röda Kors 700 000 euro för arbetet mot koleraepidemier i Zimbabwe. En del av hjälpen finansieras genom katastroffonden.  
 
Vi arbetar tillsammans med det lokala Röda Korset i Zimbabwe. Vi strävar efter att hindra koleraepidemier från att bryta ut i gemenskaper som befinner sig i en speciellt sårbar ställning. Vi utvecklar även det zimbabwiska Röda Korsets beredskap att hindra sjukdomen från att sprida sig när epidemier bryter ut.  
 
Vi strävar efter att förebygga uppkomsten av koleraepidemier genom att förbättra människors kunskap om sjukdomar som sprider sig via vatten. I detta ingår att man bland annat sprider information om god hand- och livsmedelshygien.

Förutom detta utbildar det zimbabwiska Röda Korset 200 nya frivilliga som snabbt kan svara på koleraepidemier på lokal nivå.  
 
– Det zimbabwiska Röda Korset har mycket erfarenhet om att bekämpa koleraepidemier. De nya frivilliga utbildas att identifiera de typiska symtomen på kolera och agera rätt när kolerasmittor upptäcks, berättar Finlands Röda Kors planerare av internationellt bistånd, Sofia Itämäki
 
Finlands Röda Kors stöder det lokala Röda Korset i Zimbabwe även med personresurser. Finlands Röda Kors biståndsarbetare erbjuder det stöd som behövs.