17.12.2021

”Först nu har jag börjat leva”

En kvinna står bredvid en skylt.
Fotograf: Nepal Red Cross Society

Röda Korset hjälper personer med funktionsnedsättningar i Nepal att hitta sin egen röst och en näring.

Ännu för ett par år sedan var nepalesiskan Gita Bishwokarma, 34, rädd för att lämna hemmet. Hon ville inte träffa andra människor, som vanligtvis först lade märke till att hon är blind på ena ögat. Diskrimineringen förvärrades av att Bishwokarma också är fattig, kastlös och kvinna. 

År 2019 fick Bishwokarma emellertid höra om ett projekt som drevs av Röda Korset i Nepal, där livet för i synnerhet personer med funktionsnedsättningar förbättras. Hon samlade mod för att våga gå ut och träffa andra människor med funktionsnedsättningar.

Upplevelsen förändrade Bishwokarmas liv. Hon blev medlem i kommittén för en lokal stödgrupp för handikappade. På mötena fick hon utbildning och hörde om vilka rättigheter, utmaningar och lösningar på problem som finns för personer med funktionsnedsättning.

Nu är hon också med i en grupp för mammor, ett andelslag och andra lokala nätverk. Hennes självförtroende har förbättrats, och hon är inte längre lika rädd för att prata med andra människor.

”Först nu har jag börjat leva”, säger hon.

Stöd för företagsverksamhet

Bishwokarma är bara en av alla de som fått stöd genom ett projekt som stöds av rödakorsorganisationerna i Danmark, Hongkong och Finland. Inom projektet  bland annat startas stödgrupper för personer med funktionsnedsättning, förbättras basservicen och ökas deras möjligheter att delta i förebyggandet av katastrofer.

”Människorna som projektet når stannar inte längre hemma, utan är nu en aktiv del av samhället. De börjar förstå sina förmågor och rättigheter och arbetar i nätverk för personer med funktionsnedsättningar samt tillsammans med lokala myndigheter och samfund”, säger Sushma Shrestha, landskoordinator vid Finlands Röda Kors.

Inom projektet beviljas personer med funktionsnedsättningar bidrag också för att hitta en egen näring. Till exempel Bishwokarma fick ett bidrag på omkring 142 euro, som hon har använt för att köpa fjäderfän.

Funktionsnedsättningen är inte längre ett hinder

Även 52-åriga Dulimaya Ales självförtroende har ökat under de senaste åren. Ales ryggrad skadades för tolv år sedan på grund av blodförlust i samband med en födsel. Hon isolerade sig i sitt hem, tills hon år 2020 kom i kontakt med en stödgrupp som startats inom Röda Korsets projekt.

I dag hoppar hon aldrig över ett möte, utan sitter i gruppens styrelse, deltar i olika träffar, delar med sig av sina erfarenheter till andra och vågar också säga sin åsikt.

”Det är verkligen en fin känsla att vara engagerad och aktiv. Tack vare de här möjligheterna känner jag att min funktionsnedsättning inte längre är ett hinder. Jag känner mig stark”, säger Ale.

Ale är aktivist i frågor som gäller funktionsnedsättningar, men föder också upp nio getter. Fyra av djuren köpte hon med hjälp av de stödpengar hon fick från Röda Korset. Hennes lilla företag går bra, och enligt Ale kan hon också sätta undan lite pengar.

Röda Korsets internationella bistånd
Röda Korsets internationella bistånd
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp