26.11.2020

Tsunamier

Fotograf: Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti

En tsunami eller flodvåg är en serie vågor som uppkommer av en kraftig rörelse på havsbotten.

En tsunami orsakas nästan alltid av en jordbävning, men kan även uppstå till följd av ett vulkanutbrott, stora jord- och ismassor som rasar eller en stor meteorit som störtar ner i havet.

En tsunami aktiverar hela vattenmassan ända från havsbotten, medan effekterna av vanliga vindvågor är begränsade endast till det översta vattenlagret. Tsunamier har en enorm kraft. De kan transportera flera ton tunga föremål.

Hur uppstår en tsunami?

Tsunamier beror oftast på jordbävningar som inträffar i synnerhet i områden där kontinentalplattorna möts. I dessa områden krockar två plattor med varandra och den tätare av dem glider in under den andra.

Plattornas rörelse är inte jämn, utan då och då fastnar de och står stilla. Då uppstår det gradvis spänningar i plattorna, vilka utlöses i form av en jordbävning. När den översta plattan snabbt studsar uppåt och samtidigt höjer vattenmassan ovanför sig, uppstår en flodvåg som sprider sig i alla riktningar.

Tsunamier kan förekomma i alla havsområden i hela världen. En tsunami kan uppnå en hastighet på hela 800 km/h i djuphavsområden. Vågens höjd varierar dock från endast några centimeter till en meter, så vågen syns inte till exempel från fartyg.

Vid kusten börjar den låga havsbotten bromsa upp den främre delen av vågen och dess hastighet sjunker. Då pressar sig vattnet som kommer bakifrån mot den främre delen, varvid våghöjden växer. Höjden på en flodvåg kan vara upp till 30 meter vid stranden. Vanligvig kommer det även flera vågor efter varandra, och det kan gå flera timmar mellan dem.

Följder

Tsunamier förstör hus, infrastruktur och växtlighet upp till flera kilometer upp på land och transporterar även stora föremål, till exempel fartyg och bilar, inåt land. Vågen förstör även när den drar sig tillbaka.

I tsunamin i Indiska oceanen år 2004 dog omkring 226 000 människor, och i tsunamin i Japan år 2011 omkring 20 000 människor. De materiella skadorna var enorma, eftersom vågorna förstörde byggnader, vägar och broar.

Havsvattnet som en tsunami för med sig kan orsaka försaltning av odlingsmarker och grundvatten. Tsunamin i Japan orsakade även skador på kärnkraftverket i Fukushima, vilket ledde till att radioaktiva ämnen läckte ut i naturen.

Beredskap

I Stillahavsområdet och Indiska oceanens område finns automatisk mätutrustning som registrerar jordbävningar på havsbotten och variationer i havsnivån. Med hjälp av apparaterna kan man identifiera en tsunami långt ute till havs och ge en tsunamivarning.

Till exempel i Japan finns ett larmsystem med sirener och högtalare, och evakueringsvägarna till platser högt upp har märkts ut. I kuststäderna har man även byggt tsunamimurar. Om en jordbävning inträffar nära kusten kan det vara ont om tid för att evakuera.

Röda Korset hjälper

Efter tsunamin 2004 gav Finlands Röda Kors nödhjälp i Thailand, Sri Lanka och Indonesien i samarbete med internationella biståndsorganisationer. Under några månader räddade vi människoliv och ordnade nödinkvartering, medicinsk hjälp och mathjälp.

I Finland fick offer för tsunamikatastrofen psykosocialt stöd av Finlands Röda Kors.

Från katastrofhjälpen övergick vi till återuppbyggnad och utveckling av katastrofberedskapen. Till tsunamins offer i Asien har man byggt och bygger fortsättningsvis nya bostäder, hälsocentraler, skolor och näringar.

Dessutom har Röda Korsets frivilliga en viktig roll i upprätthållandet av varningssystemen. 

Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag
Vad gör Röda Korset?
Vad gör Röda Korset?