04.04.2022

Lek lär barn att skydda sig mot faror

En person med röd hatt med ryggen vänd mot kameran.
Fotograf: Anton Hausen / Suomen Punainen Risti

Zimbabwes nya modell för trygga skolor kopieras även av grannbyar.

När det stormar i Zimbabwe bör man hålla sig inomhus.

”Åskvädren är helt annorlunda än i Finland. Blixten slår ofta ner i marken, och antalet människor som dör av blixtnedslag hör till det högsta i världen”, berättar Anton Hausen, Finlands Röda Kors landsdelegat i Zimbabwe.

Zimbabwe, som ligger i södra Afrika, är väldigt utsatt för stormar och andra naturkatastrofer. Både översvämningar och torka förekommer ofta. Orkaner har blivit vanligare under de senaste åren, och klimatförändringen har ytterligare förstärkt de extrema väderfenomenen.

”Staten kan inte förbereda sig för de här situationerna. Människorna är mycket fattiga och befinner sig redan i en sårbar situation, så de har inte mycket spelrum när en lokal katastrof inträffar. Om en enda skörd misslyckas har de nästan ingenting kvar”, beskriver Hausen.

Naturkatastrofer påverkar barnens liv särskilt mycket, eftersom skolorna är dåligt förberedda för dem. Skolorna är farliga under stormar och kan behöva stängas. Det leder ofta till att barnen tvingas arbeta.

Nu försöker man göra Zimbabwes skolor tryggare. I ett projekt för Finlands, Zimbabwes och andra länders Röda Kors har man under de senaste åren förbättrat skolornas katastrofberedskap och förstärkt skolbyggnader med hjälp av EU-stöd.

Ormar och skorpioner under kontroll

15 skolor och drygt 5 300 elever i distriktet Mangwe i den sydvästra delen av landet deltar.

Både elever och lärare utbildas för katastrofer, och man gör upp beredskapsplaner för skolorna.

Man använder lek för att ta sig an allvarliga ämnen. I leken ”jakten på faror” får eleverna först katastrofberedskapsutbildning, och därefter får de själva kartlägga skolmiljön och faror i den.

Ungdomarna får också lära sig första hjälpen-färdigheter. En del av dem har som en följd av detta också inspirerats att gå med i det lokala Röda Korset.

Skolornas fysiska strukturer förbättras också. Man städar bort saker på skolgårdarna som vid en storm skulle kunna flyga iväg och skada människor eller egendom. Taken byggs om för att hålla för stormar.

”Taken fästs vid konstruktionerna med tunga bultar, i stället för med spikar som tidigare. På så sätt får man taket att hållas på plats när det stormar”, beskriver Hausen.

Man klipper gräset så att skorpioner och ormar håller sig borta.

Man bygger bättre och rymligare toaletter för flickor. Ramper byggs för elever som använder rullstol.

”I en skola byggde vi en bro, så att eleverna tryggt vågar gå till skolan. Tidigare fanns en stor drunkningsrisk när skolan blockerades av översvämningsvatten”, berättar Hausen.

Regnperioden prövar katastrofberedskapen

Skolornas katastrofberedskap kommer oundvikligen att testas förr eller senare, eftersom översvämningar och torka är vanliga i Mangwe. Nästa regnperiod i Zimbabwe börjar troligen redan i februari.

Ännu fler skolor än vad som eftersträvades är dock nu väl förberedda för extrema väderfenomen.

”Man har börjat kopiera modellen för trygga skolor även i andra skolor i området. En grannskola bestämde sig exempelvis för att göra sin egen skola tryggare enligt vår modell”, berättar Hausen.

Modellen för trygga skolor kan spridas ännu mer, eftersom man inom projektet också skriver en instruktionsbok för katastrofberedskap, som ska spridas även till andra skolor i landet.

EU-logo
Röda Korsets internationella bistånd
Röda Korsets internationella bistånd
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp