De Ungas skyddshus ger stöd och verksamhet på nätet

Stöd och verksamhet för unga på nätet

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Röda Korsets de Ungas skyddshus ger en stöd och råd på nätet oberoende var man bor. Du kan läsa mer om temana för samtalshjälpen, om kamratverksamheten och övriga stödformer nedan.

Stöd och verksamhet på nätet

Sekasin-chatten är ett nationellt diskussionsforum på finska och svenska för ungdomar i åldern 12–29 år. I chatten kan du prata om frågor eller ämnen du funderar på anonymt och i förtroende. I chatten har yrkesfolk från olika organisationer och utbildade frivilliga jour. Vi bryr oss om dig och det som bekymrar dig. 

Sekasin-chatten (på finska) är öppen varje dag hela året, från måndag till fredag kl. 9–24 samt på lördag och söndag kl. 15–24. Chatten på svenska har öppet på måndagar och torsdagar kl. 9–24 och på lördagar kl. 16–20. Efter stängning är det tyvärr inte möjligt att ställa sig i kö, och vi tar inte heller emot nya klienter efter stängning. Du kan ställa dig i kö igen genast när chatten öppnar. 

Chatten Sekasin samordnas av MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, Finlands Röda Kors, Settlementförbundet och SOS Barnbyar.

Gå till chatten Sekasin här:

Sekasin-chat (länk) (på finska)

Sekasin-chatten (på svenska)

Vi erbjuder unga, deras familjer och näromgivning gratis och kortvarig samtalshjälp. Av oss får du stöd vid utmaningar som hänför sig till familjerelationerna och andra nära relationer samt vardagen. Även föräldrarna får stöd för föräldraskapet. Vi kan träffa den unga personen ensam eller tillsammans med hens anhöriga. Möten kan ordnas 1–10 gånger efter behov. 

Boka tid här.

            

Inom projektet Framåt (Eteenpäin) hjälper vi sådana unga vuxna i åldern 18–25 år i hela landet som blir självständiga och ämnar flytta till ett eget hem. Vi erbjuder stöd och rådgivning för unga, som funderar till exempel på hur de ska klara sig på egen hand och på att flytta till ett eget hem samt sköta sin ekonomi och sina angelägenheter. Vi hjälper dem att stärka sin beredskap för ett självständigt liv och hitta ytterligare hjälp.

Vi kan ordna 1–10 möten efter behov. Vid behov letar vi tillsammans efter ytterligare hjälp för den unga. Du kan komma till mötena ensam eller tillsammans med en familjemedlem eller någon i din näromgivning.

Boka en tid för stöd för självständighet här.

Skulle du vilja påverka en fråga som är viktig för dig, men du vet inte ännu hur? Delta i Digiraatis nätdiskussioner!

Verksamheten Digiraati består av ledda, anonyma och trygga nätdiskussioner om frågor som berör de ungas liv.

Du kan delta i Digiraatis verksamhet även som frivillig.

Läs mer och delta i verksamheten här.

Olkkari (vardagsrummet) är en mötesplats för unga på plattformen Discord som är öppen vardagar kl. 15–21. I Olkkari diskuterar frivilliga med besökarna.

Du kan komma dit för att prata om vardagliga saker eller till exempel frågor om att bli vuxen. I vardagsrummet ordnas även evenemang, såsom gemensamma nätspel och pyssel. Dessutom bjuder vi en gång i månaden in experter inom olika områden för att berätta om sitt område.

Du kommer till FRK:s De ungas vardagsrum Olkkari på Discord här.

Ensamhet är förödande för människans välbefinnande. Var och en av oss behöver en annan människas sällskap, och redan en förtrogen relation kan bryta ensamhetsspiralen.

Röda Korset förmedlar vänner där de behövs. Vänverksamhetens utbildade och frivilliga vänner sprider glädje i den ensamma vardagen. Framför allt är vännen någon som lyssnar och som man kan prata med.

Du kan få en vän via Röda Korset eller se till att en närstående får en vän på webben. Vännerna träffar varandra och tillbringar tid på det sätt som passar dem bäst, även på nätet. 

Med en förtrolig vän på webben kan du diskutera privat och anonymt på nätet, via e-postmeddelanden eller via en diskussionsapp. Nätvänskap känner varken till tid eller rum.

Du kan få en vän genom att ansöka om en vän på webben via Röda Korset genom att klicka här.

Är du yrkesutbildad inom området och intresserad av verksamheten på de Ungas skyddshus? Läs mer på webbplatsen Information till yrkesfolk genom att klicka här.

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Med hjälp av samtal, ansikte mot ansikte och via videosamtal, ger vi stöd vid olika slags bekymmer. Låt oss tillsammans hitta en lösning på situationen!
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Vi hjälper ungdomar att ta steg mot ett självständigt liv. Tillsammans planerar vi en individuell väg mot självständighet utifrån den ungas behov.
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Med Röda Korsets vänner på webben diskuterar man anonymt, vilket gör det lättare att dela med sig av glädje och även sorg.