19.10.2022

Finlands Röda Kors ordnar 10 mobila hälsokliniker till Ukraina

Fotograf: Hugo Nijentap / IFRC

Finlands Röda Kors ordnar med stöd av sin katastroffond tio hälsokliniker till Ukrainas biståndsoperation. De mobila klinikerna erbjuder primärvård till Ukrainas landsinterna flyktingar.

De nya hälsoklinikerna kompletterar internationella Röda Korsets katastrofhälsoarbete i Ukraina. De kommer att verka i västra Ukraina, där den offentliga hälso- och sjukvården har stockat sig rejält.

– Uppskattningsvis 7 miljoner människor har tvingats fly från sina hem inom landet och en del av dem har bosatt sig i landets västra delar i perifera områden som de anser vara tryggare. Området är ställvis mycket bergigt och människornas möjligheter att resa för att få vård och hjälp är begränsade. Våra mobila kliniker kan flytta på sig smidigt till de hjälpbehövande, berättar Finlands Röda Kors chef för internationell katastrofhjälp Marko Korhonen.

I en mobil hälsoklinik finns en läkare och en sjukskötare, som erbjuder primärvård och psykosocialt stöd till dem som flytt från sina hem. Vården och medicinerna som ges på klinikerna är avgiftsfria för patienterna.

Till klinikerna anställs lokala läkare och sjukskötare

De nya mobila hälsoklinikerna kommer att ambulera på områdena Lviv och Tjernivtsi. Vårdpersonalen anställs på plats i Ukraina.

– De mobila klinikerna skaffas så kostnadseffektivt som möjligt från Ukraina. För inrättandet av klinikerna svarar en biståndsarbetare från Finlands Röda Kors tillsammans med lokala Röda Korset och internationella Röda Korset, säger Korhonen.

Finlands Röda Kors anvisar 700 000 euro från sin katastroffond för de mobila hälsoklinikerna. Med medlen ur katastroffonden täcks inrättandet av de nya klinikerna samt kostnader som uppstår av verksamheten.

Finlands Röda Kors har tidigare levererat bland annat en hälsostation till Uzjhorod i västra Ukraina. Totalt har 9,2 miljoner euro hittills anvisats ur Finlands Röda Kors katastroffond för internationella Röda Korsets biståndsoperation i Ukraina. Stödet innehåller hjälp i form av både pengar och material.Summan innehåller inte kostnader som orsakas av att biståndsarbetare sänds ut, men de finansieras också ur katastroffonden.