25.04.2022

Finlands Röda Kors sänder en hälsoklinik till Ukraina

Fotograf: Laura Vesa / Suomen Punainen Risti

Utrustningen för en hel hälsostation är på väg att levereras från Finlands Röda Kors logistikcenter i Tammerfors till Uzjhorod i Ukraina. Med på resan följer också ett team som startar upp verksamheten vid kliniken.

Finlands Röda Kors sänder som stöd för internationella Röda Korsets biståndsoperation en hälsoklinik till Ukraina. Hälsokliniken finansieras med medel ur Finlands Röda Kors katastroffond.

Vid hälsokliniken som placeras i Uzjhorod i västra Ukraina kan man under dagtid vårda klienter inom primärvården, kliniken motsvarar alltså vad gäller utrustningen en daghälsocentral.

– Över 7 miljoner människor har tvingats lämna sina hem inom landet i Ukraina. På grund av de landsinterna flyktingarna har primärvården stockat sig i västra Ukraina. Med kliniken som levereras från Finland kan den lokala hälso- och sjukvården stödas, berättar chefen för Finlands Röda Kors internationella katastrofhjälp Marko Korhonen.

Från Finland reser en grupp experter med kliniken för att säkerställa att kliniken fås i bruk snabbt och på rätt sätt.

– Det finska teamet ger råd och vägledning vid ibruktagandet av hälsostationen. Våra experter finns på plats i Ukraina under de första månaderna, berättar Korhonen.

Hälsocentralens egentliga personal anställs på plats i Ukraina.

Finlands Röda Kors har ur sin katastroffond tidigare donerat sammanlagt över 3,5 miljoner euro till internationella Röda Korsets biståndsarbete i Ukraina och de närliggande länderna.Stödet innehåller hjälp i form av både pengar och material. Summan innehåller inte kostnaderna som uppstår genom att biståndsarbetare sänds ut, dessa finansieras också ur katastroffonden.

Ge ett bidrag till katastroffonden
Följ vårt arbete att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina
Följ vårt arbete att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina