17.05.2022

Finlands Röda Kors beviljar en miljon euro ur sin katastroffond för att hjälpa människorna som lider av konflikten i Ukraina

Fotograf: Laura Vesa / Suomen Punainen Risti

Av en miljon euro som beviljats ur katastroffonden är 450 000 euro materiell hjälp, som levereras från Finlands Röda Kors lager. Behovet av humanitär hjälp är enormt.

Finlands Röda Kors beviljar med stöd av sina bidragsgivare en miljon euro för att hjälpa människorna som lider av konflikten i Ukraina. Med de beviljade medlen stöds internationella Röda Korsets vädjan om nödhjälp, som syftar till att stärka beredskapen hos Ukrainas och närliggande länders Röda Kors att erbjuda humanitär hjälp.

Behovet av humanitär hjälp är enormt. Cirka 18 miljoner människor lider av konfliktens inverkningar. Människorna är i desperat behov av hälso- och sjukvårdstjänster, mediciner, rent vatten och skydd. Till Ukrainas grannländer har hittills kommit cirka en miljon människor som flytt undan konflikten. De lokala Röda Korsenheterna delar ut bland annat mat och vatten till dem och erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster samt psykosocialt stöd.

- Just nu försöker vi fylla människornas grundläggande behov.  Hjälpbehovet är stort och det kommer också att pågå länge, betonar chefen för internationell katastrofhjälp vid Finlands Röda Kors Marko Korhonen.

Donationsmedlen riktas direkt till internationella Röda Korsets biståndsverksamhet. Av en miljon euro som beviljats är 450 000 euro materiell hjälp, som levereras från Finlands Röda Kors lager i Kalkku i Tammerfors. I lagret finns inkvarteringsförnödenheter startklara: tusen tält i familjestorlek, 4950 filtar och 1520 madrasser med medel ur katastroffonden.

På plats förs hjälpen fram till destinationen av lokala Röda Korset och internationella Röda Korset. De har verkat i Ukraina och närområdena redan länge innan konflikten tilltog. Frivilliga samt internationella och lokala biståndsarbetare delar ut förnödenheterna i Ukrainas grannländer eller inom landet enligt behovet och säkerhetsläget.

Internationella Röda Korset ber att enskilda varudonationer undviks

Röda Korset har under de senaste dagarna fått många erbjudanden om materiell hjälp från människor. Internationella Röda Korset och Ukrainas Röda Kors har emellertid bett att människorna i stället för enskilda varu-, mat- och kläddonationer skulle donera pengar till den koordinerade biståndsoperationen.

Röda Korset skaffar och delar ut den materiella hjälpen centraliserat, för det är effektivare än att skicka enskilda mindre försändelser. Samtidigt säkerställs att förnödenheterna är kvalitativa och motsvarar exakt det rätta behovet. Oplanerade, enskilda hjälplaster kan däremot i värsta fall till och med orsaka skada.

- Människorna kan hjälpa bäst genom att donera till Finlands Röda Kors katastroffond, påminner Korhonen.

Tidigare förra veckan beviljade Finlands Röda Kors med stöd av sina bidragsgivare ur katastroffonden 100 000 euro till internationella Röda Korsets biståndsoperation för att hjälpa offren för konflikten i Ukraina.