24.02.2022

Röda Korset är berett att utöka hjälpen

Fotograf: Ukrainan Punainen Risti

Med Finlands Röda Kors medel stöds bland annat hälso- och sjukvårdstjänster. Vi är beredda att utöka hjälpen.

Med Finlands Röda Kors medel stöds bland annat hälso- och sjukvårdstjänster. Vi är beredda att utöka hjälpen.

Finlands Röda Kors fortsätter sitt mångåriga bistånd till människor som drabbas av effekterna av konflikten i östra Ukraina.

Utrikesministeriet har beviljat Finlands Röda Kors ett stöd på en miljon euro för biståndsarbete. Stödet kanaliseras genom Internationella Rödakorskommittén.

Med hjälp av medlen fortsätter biståndsarbetet som internationella Röda Korset tillsammans med Ukrainas Röda Kors har utfört under flera år i Ukraina.

Röda Korset delar bland annat ut materiell hjälp till människorna samt stöder hälsovårdssektorn och vattensektorn.

På bägge sidor om kontaktlinjen levereras mediciner och andra hälsovårdsförnödenheter till hälsovårdscentralerna. Till människorna utdelas mat, kontanthjälp samt verktyg för att upprätthålla näringsverksamhet.

Medlen används också till utdelning av hygienförpackningar, förbättring av vattenförsörjningen och spridande av kunskap om minor.

Långvarig konflikt

Finlands Röda Kors känner oro över den skärpta konflikten i östra Ukraina och över dess följdverkningar för människornas liv. Konflikten har pågått i nästan åtta år. Redan innan de senaste händelserna hade landet 1,4 miljoner landsinterna flyktingar och 2,9 miljoner människor i behov av humanitär hjälp.

Vi följer med situationen och är beredda att utöka vårt bistånd om det begärs. Till katastroffonden insamlas obundna medel, med vilka vi vid behov hjälper offer för naturkatastrofer och konflikter runt om i världen. Vid behov kan hjälp kanaliseras snabbt via vår katastroffond också till Ukraina.

Ge ett bidrag till katastroffonden
Ge ett bidrag till katastroffonden
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp