17.05.2022

Finlands Röda Kors sänder de första biståndsarbetarna för att hjälpa människor som lider av konflikten i Ukraina

Fotograf: Unkarin Punainen Risti

Finlands Röda Kors biståndsarbetare hjälper bland annat till för att den materiella hjälpen ska nå fram.

De första biståndsarbetarna för Finlands Röda Kors beger sig till närområdena för konflikten i Ukraina för att stöda internationella Röda Korsets biståndsoperation. Biståndsarbetarna sänds med medel ur Finlands Röda Kors katastroffond.

– När biståndsförnödenheter såsom livsmedel, vatten och filtar börjar komma, måste någon säkerställa att de lagras korrekt och delas ut till dem som är i störst behov av hjälp – de må sedan vara flyktingar i Ukrainas grannländer eller människor som ännu stannat i landet, berättar chefen för Finlands Röda Kors internationella katastrofhjälp Marko Korhonen.

Biståndsarbetarna inom logistik Juha Niininen och Toni Laitinen kommer att arbeta utanför Ukraina och att säkerställa att den materiella hjälpen kan lagras, transporteras och levereras till de hjälpbehövande. Hilkka Hyrkkö hjälper för sin del med kommunikationen om Röda Korsets biståndsarbete.

– Känslorna är motstridiga. Det är sorgligt att man måste resa i väg för en sådan här sak. Men det ger mig mycket att kunna hjälpa människor, att göra någonting vettigt och viktigt, säger Niininen.

– Det ger mig mycket att kunna hjälpa människor, att göra någonting vettigt och viktigt, säger biståndsarbetare Juha Niininen. Fotograf: Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti

Utrikesministeriet har beviljat Finlands Röda Kors finansiering på tre miljoner euro för att stöda Ukraina. Hjälpen sänds via Internationella Rödakorskommittén till de hjälpbehövande. Tidigare i februari beviljade utrikesministeriet Finlands Röda Kors finansiering på en miljon euro för att levereras till Internationella Röda Korsets arbete i Ukraina.

– Vi förbereder oss som bäst också på att sända materiell hjälp via internationella Röda Korset för att stöda dem som flytt till Ukrainas grannländer, berättar Korhonen.

Bidra Ukrainakrisen
Bidra Ukrainakrisen
Följ vårt arbete att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina
Följ vårt arbete att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina