Utbildare

Reijo Hietanen
Fotograf: Reijo Hietanen

Första hjälpen- och hälsokunskapsutbildning (UFH-utbildning) är yrkesinriktad utbildning för sjuk- och hälsovårdspersonal.

Utbildningen ger rätt och färdighet att fungera som instruktör på Röda Korsets första hjälpen -kurser, där man utgår från Röda Korsets första hjälpenanvisningar, och på andra tillställningar och utbildningstillfällen som Röda Korset erbjuder.  

För att behålla sin rätt att undervisa ska instruktören

  • följa de anvisningar angående första hjälpen och hälsokunskap som getts av Röda Korset

  • vart tredje år delta i fortbildning

  • fungera som utbildare

UFH-sidorna hittar du på RedNet http://rednet.rodakorset.fi/node/7280
Instruktioner till hur man loggar in och registrerar till sidorna hittar du i instruktionerna nedanför.

Finlands Röda Kors (FRK) utbildning för utbildare i första hjälpen och hälsovård (UFH) är kompletterande yrkesutbildning avsedd för läkare, hälsovårdare och sjukskötare.

För att behålla sin rättighet att undervisa förutsätter att UFH:en håller sig till direktiven för undervisningen godkända av Röda Korsets förstahjälpnämd och utbildar enligt de nyaste anvisningar i första hjälpen.
Fortbildning organiserad av Röda Kors Första Hjälpen Ab skall deltas i vart tredje år.
Utbildaren skall också fylla i den elektroniska utbildningsblanketten, som hittas i RedNet på Utbildare i Första Hjälpen sidor.
Utbildaren upprätthåller sin professionell kunskap gällande utbildande i första hjälpen och hälsofrämjande.

Finlands Röda Kors (FRK) utbildning för utbildare i livräddande första hjälpen (ULF) är en kompletterande yrkesutbildning avsedd för yrkesutbildade personer inom hälsovården.