Utbildare i första hjälpen

Reijo Hietanen
Fotograf: Reijo Hietanen

Utbildning för utbildare i första hjälpen är yrkesinriktad utbildning för sjuk- och hälsovårdspersonal.

Utbildningen ger behörighet och färdighet att fungera som instruktör på Röda Korsets första hjälpen -kurser, där man utgår från Röda Korsets första hjälpen-anvisningar, och på andra tillställningar och utbildningstillfällen som Röda Korset erbjuder.  

För att behålla sin behörighet att undervisa ska instruktören

  • följa de anvisningar angående första hjälpen och hälsokunskap som getts av Röda Korset
  • vart tredje år delta i fortbildning
  • fungera som utbildare

Mer information av utbildningen finns på webbsidan www.ensiavunkouluttajat.fi

Finlands Röda Kors utbildning för utbildare i första hjälpen och hälsovård (UFH) är kompletterande yrkesutbildning avsedd för läkare, hälsovårdare och sjukskötare.

För att behålla sin behörighet att undervisa förutsätter att UFH/ULF:en håller sig till direktiven för undervisningen godkända av Röda Korsets första hjälpen-ämne och utbildar enligt de nyaste anvisningar i första hjälpen.
Fortbildning organiserad av Röda Kors Första Hjälpen skall deltas i vart tredje år.
Utbildaren upprätthåller sitt professionell kunskap gällande utbildande i första hjälpen.

Finlands Röda Kors (FRK) utbildning för utbildare i livräddande första hjälpen (ULF) är en kompletterande yrkesutbildning avsedd för yrkesutbildade personer inom hälsovården.