Första hjälpen-jourer

Leende frivilliga första hjälpen-jourhavande från Röda Korset går runt på ett festivalområde.
Fotograf: Teemu Ullgrén / Suomen Punainen Risti

Beställ en första hjälpen-jour till ditt evenemang.

Röda Korsets första hjälpen-jourhavande hjälper dig att genomföra ett lyckat evenemang. De kunniga första hjälpen-jourerna ger publiken en bättre upplevelse av evenemangen, eftersom hjälpen finns nära och deltagarna inte behöver avbryta sitt besök på grund av små skador.

Genom att beställa en första hjälpen-jour gör du gott, eftersom jourersättningen används direkt för att stödja de frivilligas första hjälpen-grupper.

Under evenemang kan Röda Korset erbjuda förutom första hjälpen-jourer även utbildade frivilliga inom rusmedelsarbete och arbete inom sexuell hälsa.

Beställ en första hjälpen-jour genom att kontakta en av Röda Korsets lokalavdelningar.

Vad ingår i en första hjälpen-jour?

Röda Korsets första hjälpen-jourhavande tar hand om små skador på plats och hänvisar vid behov de skadade till ytterligare hjälp.

Vid allvarliga nödsituationer identifierar de jourhavande personen i nöd, kallar på mer hjälp och tar hand om patienten tills den professionella hjälpen anländer.

Från Röda Korsets lokalavdelning kan du beställa en servicehelhet som enligt dina önskemål kan omfatta:

  • en första hjälpen-jour (avgiftsbelagd)
  • rusmedelsarbete (avgiftsfritt)
  • arbete inom sexuell hälsa (avgiftsfritt)

Antalet jourhavande och övriga nödvändiga resurser baserar sig på en riskbedömning av evenemanget.

I samband med faktureringen skickar lokalavdelningen en jourrapport till beställaren, där antalet personer som fått hjälp och antalet personer som skickats iväg för fortsatt vård framgår. På en separat begäran utarbetar avdelningen även en mer detaljerad rapport, där inga identifieringsuppgifter om de som fått hjälp ingår.

Varför anlita en första hjälpen-jour från Röda Korset?

Röda Korset erbjuder dig en servicehelhet för ditt evenemang som består av första hjälpen, rusmedelsarbete och arbete inom sexuell hälsa och som anpassas efter dina behov och önskemål.

Genom att beställa Röda Korsets första hjälpen-jour stödjer du Röda Korsets hjälparbete i hemlandet.

Inkomsterna från jouren används i sin helhet för att stödja första hjälpen-gruppernas verksamhet, till exempel ordnande av utbildningar och anskaffning av utrustning. De frivilliga får inte någon lön eller annan personlig ersättning från jourerna.

Vilka är Röda Korsets första hjälpen-jourhavande?

Röda Korsets första hjälpen-jourhavande är utbildade frivilliga med behörighet som första hjälpen-jourhavande.

De jourhavande har avlagt åtminstone grundkursen i första hjälpen (FHJ 1) och grundkursen för jourhavande inom första hjälpen. De känner till kvalitetsanvisningarna för Röda Korsets första hjälpen-jourer, tränar aktivt första hjälpen och kan även ge psykiska första hjälpen. De jourhavandes kompetens testas årligen.

Alla jourhavande inom första hjälpen är myndiga. Även frivilliga som fyllt 16 år kan vara praktikanter, som då alltid arbetar tillsammans med en myndig jourhavande.

De jourhavande har förbundit sig till sekretess.

Vad gör de frivilliga inom rusmedelsarbetet på evenemangen?

Frivilliga som specialiserat sig på förebyggande rusmedelsarbete pratar i god anda med evenemangsbesökarna.

Målet är att förebygga experimentell användning av rusmedel, vid behov ge stöd vid hänvisning till stödtjänster, minska rusmedelsskador och hjälpa till i olika situationer, till exempel vid ångestfyllda berusningstillstånd. På en del festivaler ansvarar de frivilliga även för tillnyktringsstationerna.

De frivilliga inom rusmedelsarbetet har utbildats i att använda Röda Korsets modell för tidigt ingripande, som är ett konkret verktyg framtaget för att göra det lättare att ta upp användningen av rusmedel. Den ger stöd för förebyggande av rusmedelsanvändning och -skador samt effektiviserar hänvisningen till stödtjänster.

De frivilliga moraliserar inte, utan är tillgängliga för de besökare som vill komma och prata. Samtalet förs på besökarens villkor och handlar om frågor som intresserar hen.

Vad gör Röda Korsets frivilliga inom arbetet inom sexuell hälsa på evenemangen?

De frivilliga inom arbetet inom sexuell hälsa diskuterar frågor som rör säkert sex med evenemangsdeltagarna. De frivilliga delar ut välbekanta sommarkondomer till festivalbesökarna. På en del festivaler kan besökarna ta ett lekfullt kondomkörkort under handledning av de frivilliga.

Så här beställer du en första hjälpen-jour

Du kan beställa en första hjälpen-jour genom att kontakta Röda Korsets lokalavdelning på din ort. Avdelningen ger även mer information om vad jouren innehåller och vad den kostar. Man ingår alltid ett skriftligt avtal om första hjälpen-jouren med lokalavdelningen.

Kontaktuppgifter till lokalavdelningarna

Om det inte behövs någon första hjälpen-jour på ditt evenemang, men du vill ha mer information om jourer inom rusmedelarbetet och arbetet inom sexuell hälsa kan du kontakta oss på festarit(at)rodakorset.fi eller på numret 044 293 8051.

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Röda Korsets frivilliga har årligen jour på flera festivaler runt om i Finland. Som frivillig får du njuta av festivalstämningen samtidigt som du gör ett värdefullt arbete. Röda Korsets festivaljour omfattar tre olika verksamhetsformer, bland vilka du kan välja den som passar dig bäst. Video: Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti