20.12.2022

Första hjälpen-jourer

Leende frivilliga första hjälpen-jourhavande från Röda Korset går runt på ett festivalområde.
Fotograf: Teemu Ullgrén / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors tillhandahåller helhetsbetonad första hjälpen-jour för att göra ditt evenemang tryggt. Denna sida innehåller mer information om vår verksamhet och här kan du också lämna en offertbegäran.

Den som ordnar ett evenemang ansvarar för deltagarnas säkerhet. Tillsammans med dig planerar vi en jour som lämpar sig för ditt evenemang, oberoende av om det är fråga om till exempel ett familjeevenemang, en festival, idrottstävling, mässa eller ett seminarium.

Genom att beställa Röda Korsets jour stöder du Finlands Röda Kors biståndsarbete och upprätthållandet av hjälpberedskapen i Finland.

Vad ingår i en första hjälpen-jour?

Röda Korsets första hjälpen-jourhavande tar hand om små skador på plats och hänvisar vid behov de skadade till ytterligare hjälp.

Vid allvarliga nödsituationer identifierar de jourhavande personen i nöd, kallar på mer hjälp och tar hand om patienten tills den professionella hjälpen anländer.

Från Röda Korsets lokalavdelning kan du beställa en servicehelhet som enligt dina önskemål kan omfatta:

Röda Korsets första hjälpen-jourhavande ger första hjälpen vid olika olyckor och sjukdomsanfall samt styr den hjälpbehövande vid behov till ytterligare hjälp eller ger anvisningar för hemvård. De är utbildade frivilliga med behörighet som första hjälpen-jourhavande. De jourhavande har avlagt åtminstone grundkursen i första hjälpen (FHJ 1) och grundkursen för jourhavande inom första hjälpen.

De agerar i enlighet med Röda Korsets kvalitetsanvisningar för första hjälpen-jourverksamheten och övar första hjälpen-färdigheter regelbundet. Anvisningarna för första hjälpen baserar sig på de internationella rekommendationerna som publicerats av Europeiska rådet för återupplivning. Under jouren iakttas den ansvariga myndighetens regionala anvisningar. De jourhavandes kompetens kontrolleras årligen.  

Innan vi lämnar ett offert gör gruppen för första hjälpen en riskbedömning av evenemanget. I riskbedömningen beaktas bl.a. evenemangets särdrag, antalet deltagare samt riskerna i anslutning till evenemangsplatsen. Utifrån dessa väljer den jourhavande gruppen den utrustning för första hjälpen som lämpar sig för evenemanget. Utrustningen omfattar bl.a. en hjärtstartare och vissa receptfria läkemedel.

På vissa orter kan vi eventuellt också erbjuda första hjälpen-jour på första hjälpare-nivån. Första hjälpare har tillgång till vissa ytterligare läkemedel och utrustning och kan inleda flera vårdåtgärder för att trygga andningen och blodcirkulationen innan akutvårdsenheten kommer på plats. Det är också möjligt att få yrkespersoner inom hälsovården till vissa evenemang.

Röda Korset sköter årligen första hjälpen vid över tre tusen evenemang och hjälper över 15 000 människor vid olika evenemang varje år.

Röda Korsets första hjälpen-jourhavande ler mot kameran i en solig festivalmiljö.
Röda Korsets första hjälpen-jourhavande i Ilosaarirock 2022. Fotograf: Harri Mäenpää / Suomen Punainen Risti

En tillnyktringsplats är en trygg plats för berusade klienter där man utöver att observera den berusades hälsotillstånd erbjuder stöd för att minska användningen av rusmedel eller användningens negativa konsekvenser, styr vid behov till stödtjänster och stöder klientens övergripande välbefinnande.

I evenemangsområdet skulle en kraftigt berusad person vara utsatt för bland annat kvävning, våld, utnyttjande och stöld. Om personen är förvirrad kan hen också utgöra en fara för andra eller för sig själv. Barnskyddsfrågor beaktas också vid behov.

En del av de jourhavande vid en tillnyktringsplats är första hjälpen-jourhavande och en del frivilliga som i synnerhet utbildats för rusmedelsarbete. Tillnyktringsplatserna ordnas i enlighet med FRK:s verksamhetsanvisningar för tillnyktringsplatser och de samarbetar tätt med FRK:s första hjälpen-verksamheten.

Två frivilliga vid Röda Korset ler mot en person som ligger på en fältsäng samt kontrollerar om personen mår bra.
På tillnyktringsplatserna observerar Röda Korsets frivilliga hur klienten mår. Fotograf: Tero Hintsa / Suomen Punainen Risti

På vissa orter kan vi också skicka frivilliga inom rusmedelsarbetet, sexualhälsoarbetet och psykiskt stöd till evenemanget.

Rusmedelsarbete

Finlands Röda Kors frivilliga inom rusmedelsarbetet patrullerar i evenemangsområdet, väcker kraftigt berusade och diskuterar med klienterna. Målet är att öka allas trivsel, minska antalet personer som prövar på rusmedel, minska rusmedelsrelaterade problem, väcka diskussion och erbjuda stöd i olika situationer.

Diskussionerna förs på klientens villkor utan att moralisera. Beroende på klientens behov och ålder utförs förebyggande arbete eller arbete som minskar de negativa konsekvenserna, klienten hänvisas till stödtjänster eller till exempel stöds i obehagliga berusningstillstånd.

I samband med diskussionerna kan de frivilliga dela ut Skört-paket som innehåller en broschyr (information om rusmedel, minskning av de negativa konsekvenserna, virussjukdomar, första hjälpen och stödtjänster), en sårtvättare, ett plåster och en kondom.

Sexualhälsoarbete

Frivilliga som är utbildade i frågor som gäller sexualhälsa delar ut sommargummin, och man kan prata med dem bland annat om könssjukdomar, prevention och sexualitet. Under 2023 genomförs också ett pilotförsök med kontaktpersoner för sexuella trakasserier.                  

Psykiskt stöd

De utbildade frivilliga inom psykiskt stöd hjälper i olika krissituationer, vid olyckor eller i utmanande livssituationer. Man kan prata med dem när man av en eller annan orsak är chockad eller har ångest.

Röda Korsets frivilliga ger två personer en broschyr. I bakgrunden syns en solig festivalmiljö.
Frivilliga inom det hälsofrämjande arbetet i Ilosaarirock 2022 Fotograf: Harri Mäenpää / Suomen Punainen Risti

 


Alla Röda Korsets frivilliga har tystnadsplikt och är utbildade och myndiga. Om praktikanter som fyllt 16 år förhandlas separat. Vid evenemangen har de frivilliga Röda Korsets västar på sig med ett märke på ryggen som anger verksamhetsformen.

Vi bedömer tillsammans med arrangören av evenemanget vilka funktioner som behövs i det på basis av dess karaktär och en riskbedömning. De olika funktionerna samarbetar tätt.

Beställning av en jour

Ju tidigare du beställer jourtjänsten, desto säkrare kan vi förverkliga den och rekrytera jourhavande även till större evenemang.

Vi strävar efter att svara på offertbegäran inom fyra dygn. Man bör dock beakta att det ibland kan ta en längre tid att bekräfta ett på basis av riskkartläggningen tillräckligt antal jourhavande eftersom det är fråga om frivilligverksamhet.

Kontakta oss och lämna en offertbegäran!

Ju noggrannare du kan fylla i offertbegäran, desto noggrannare offert kan vi ge. Vi kontaktar dig om vi behöver mer information, så du kan lämna en offertbegäran redan i ett tidigt skede.

Jourtjänstens pris och praxis

Priset på jouren bestäms utifrån riskkartläggningen.

Priset påverkas av antalet jourhavande och jourtimmar. Vid ett mycket litet evenemang finns det minst två första hjälpen-jourhavande. Oftast finns det tre jourhavande.

Jourhavande inom den hälsofrämjande verksamheten som arbetar bland evenemangsdeltagare medför inga kostnader med undantag för måltider.

Vi skickar beställaren en faktura och en jourrapport med information om antalet personer som vi hjälpt och antalet personer som skickats till fortsatt vård. Vi tar också gärna emot respons.

Genom att beställa Röda Korsets jour stöder du Röda Korsets biståndsarbete och upprätthållandet av hjälpberedskapen i Finland. Inkomsterna från jouren används i sin helhet för att stödja första hjälpen-gruppernas verksamhet och utveckla den övriga hjälpverksamheten i Finland, till exempel att ordna utbildningar och anskaffa utrustning.

De frivilliga får inte någon lön för jourerna. De frivilliga är motiverade och hjälper alla hjälpbehövande på ett skickligt, respektfullt och mänskligt sätt.

Paavo Nurmi Games är ett av världens finaste sportevenemang i sitt slag. FRK:s första hjälpen-team i Åbo har varit vår pålitliga back redan i flera år. Ansvarsfullt, bekymmersfritt och med hög kvalitet. En fin partner.
Jari Salonen, Paavo Nurmi Games, verkställande direktör
På sin tillnyktringsplats vid Ilosaarirock-festivalen har FRK redan i flera år tagit hand om människor som annars skulle föras till polisen. Tack vare detta kan polisen använda sina resurser för att sköta andra uppgifter.
Johanna Halttunen, kriminalkommissarie, polisinrättningen i Östra Finland
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Röda Korsets frivilliga har årligen jour på flera festivaler runt om i Finland. Som frivillig får du njuta av festivalstämningen samtidigt som du gör ett värdefullt arbete. Röda Korsets festivaljour omfattar tre olika verksamhetsformer, bland vilka du kan välja den som passar dig bäst. Video: Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti