Kurs i livräddande första hjälpen 8 h

Målsättning:

Den som avlagt kursen kan inleda livräddande första hjälpen i de typer av situationer som behandlats under kursen.

Innehåll:

  • Hjälpförfarandet vid sjukdomsanfall eller vid olyckor
  • Grunderna i livräddande första hjälpen
  • Första hjälpen vid medvetslöshet
  • Basal hjärt- och lungräddning
  • Främmande föremål i luftvägarna
  • Störningar i blodcirkulationen (chock)             
  • Sår
  • De vanligaste typerna av sjukdomsanfall
  • Brännskador
  • Vid behov även övriga ämnen eller andra tyngdpunktsområden utgående från målgruppen