Kurs i livräddande första hjälpen 4 h

Målsättning:

Den som avlagt kursen kan inleda livräddande första hjälpen i de typer av situationer som behandlats under kursen.

Innehåll:

 • Hjälpförfarandet vid sjukdomsanfall eller vid olyckor
   
 • Grunderna i livräddande första hjälpen
 • Första hjälpen vid medvetslöshet
 • Basal hjärt- och lungräddning
 • Främmande föremål i luftvägarna
 • Störningar i blodcirkulationen (chock)
 • Att stilla ett blodflöde
   
 • Vid behov andra tyngdpunktsområden beroende på målgruppen för utbildningen
   
 • Att förebygga olyckor