Kurs i första hjälpen FHJ 2® (16 h)

Målsättning:

Den som avlagt kursen kan ge första hjälpen vid vanliga typer av sjukdomsanfall och olyckor men också i mera krävande situationer. På kursen lär man sig också att förebygga olyckor.

Innehåll:

 • Hjälpförfarandet i situationer där första hjälpen behövs
 • Livräddande första hjälpen:
 • Basal hjärt- och lungräddning; vuxen, barn och spädbarn
 • Här ingår också tidig defibrillering vid återupplivning av vuxna
 • Första hjälpen vid medvetslöshet
 • Störningar i blodcirkulationen (chock)
 • Främmande föremål i luftvägarna
   
 • Skademekanismens betydelse vid skada:
 • Undersökning av den skadade för att kunna ge första hjälpen
 • Skador i bröstkorgen, i magen eller bäckenområdet samt inre blödningar 
 • Skador i extremiteter, ryggradsskador
 • Skall- och ansiktsskador
   
 • Första hjälpen vid skador
 • Benbrott
 • Led- och mjukdelsskador
 • Belastnings- och muskelskador
 • Att övervaka och följa upp tillståndet för den skadade
 • Rätt läge för den skadade, att skydda den skadade, förflyttning och transport av den skadade
 • Första hjälpen vid köldskador och hur man kan förebygga dessa
 • Förgiftningar
 • Första hjälpen vid sjukdomar orsakade av värme och hur man kan förebygga dessa

Gruppvisa specialteman

 • Öka kunskaperna om första hjälpen och hälsofrämjande
 • Att främja sin egen hälsa och säkerhet
 • Valbara teman utgående från målgruppens behov och önskemål
 • Grundkurs i HLR-D 4 h

För att kunna delta i en FHJ 2 -kurs krävs att man har ett FHJ 1 -intyg som är i kraft.