Kurs i första hjälpen FHJ 1® (16 h)

Målsättning:

Den som avlagt kursen behärskar grunderna för att ge första hjälpen i enlighet med kursinnehållet.

Innehåll:

 • Hjälpförfarandet vid sjukdomsanfall eller vid olyckor
 • Grunderna i livräddande första hjälpen
 • Första hjälpen vid medvetslöshet
 • Basal hjärt- och lungräddning
 • Främmande föremål i luftvägarna
 • Störningar i blodcirkulationen (chock)
 • Sår
 • De vanligaste typerna av sjukdomsanfall
 • Brännskador och skador orsakade av elstöt
 • Ledskador och benbrott
 • Förgiftningar

Intyget över avlagd kurs i första hjälpen,  Fhj 1®  är i kraft i tre år.