Stroke

Om blodomloppet i hjärnan störs genom en propp eller blödning, orsakar det störningar i hjärnans blodomlopp som kan leda till ett slaganfall (stroke). Tillståndet kan snabbt bli livshotande. 
 
De olika områdena i hjärnan styr människans olika funktioner, vilket innebär att symtomen och effekten varierar beroende på vilken del av hjärnan som skadas och hur omfattande skadan är.
 
Orsaker:
Skada inne i hjärnvävnaden.
Blockering i hjärnans blodkärl (hjärninfarkt) eller blödning pga. att ett blodkärl har brustit.
Hjärntumör eller -inflammation.
 
Symtom:
Mungipan ”hänger”, ansiktet är osymmetriskt.
Ensidig kraftlöshet i en extremitet (svaghet).
Försämrad talförmåga ”talet blir grötigt”.
Rubbningar i balansen.
Försämrad syn.
Yrsel, förvirring.
Kraftig, plötslig huvudvärk kan vara ett symtom på hjärnblödning.
 
Utred situationen:
Be personen le eller grimasera, är ansiktet symmetriskt?
Be personen hålla båda armarna utsträckta. Är den ena armen lägre ner än den andra?
Ta tag i personens båda händer och be honom/henne att trycka på dina händer. Är tryckförmågan i den ena handen svagare?
Be personen upprepa en enkel mening. Är talet otydligt, ”grötigt”?
 
Första hjälpen:
Lugna ner den drabbade och hjälp hen att lägga sig ned.
Ring 112 om ett av symtomen visar sig.
Under tiden ni väntar på hjälp, håll koll på den drabbades tillstånd (medvetande, andning) och meddela eventuella förändringar till nödcentralen.