Sänkt blodsocker hos diabetiker

När blodsockret blir alltför lågt hos en person med diabetes uppstår en potentiellt livshotande situation.
 
Diabetes uppstår när bukspottskörteln inte tillverkar tillräckligt med insulin eller dess inverkan på kroppen är bristfällig. Då är blodsockernivåerna höga. Kost och motion inverkar på blodsockret. Man kan sänka ett högt blodsocker med hjälp av mediciner.
 
Från ett första hjälpen-perspektiv är den vanligaste situationen när blodsockret faller för lågt efter att man har tagit medicin, när
energiförbrukningen är för stor i relation till den mat man förbrukat.
måltiden fördröjs.
stora mängder alkohol brukas.
 
Symtom:
Hungerkänsla, svaghet.
Svettning, blekhet, darrningar.
Irritation, oro, aggressivitet.
Förvirring.
Ibland kan det förekomma kramper och tillståndet kan leda till medvetslöshet.
 
Första hjälpen:
En patient vid medvetande ska få glukostabletter eller söt mat eller dryck (4–8 glukos- eller sockerbitar).
Om patienten inte återhämtar sig inom 10 minuter eller blir medvetslös, ring nödnumret 112.
Vänd personen som inte kan väckas men andas normalt i sidoläge för att säkra andningen.
Ge inte personen något i munnen.