Psykisk första hjälpen

 
Vid en olycksplats är personerna ofta chockerade. Då orsakar olyckan eller en allvarlig sjukdom utöver fysiska skador även psykisk, det vill säga mental belastning.
 
Avsikten med det psykiska stödet är att lugna ner den drabbade, ge tröst och ta reda på vad som hänt. Genom psykisk första hjälpen hjälper man offret och hens anhöriga att klara sig igenom situationen och gå vidare. När hjälparen uppträder lugnt och målmedvetet, bidrar detta till en känsla av trygghet.
 
Källa: Första hjälpen -bok (2012).
 
Som hjälpare:
Uppträd lugnt.
Prata med den skadade.
Lyssna på personen.
Håll dig kvar hos den som blir hjälpt och lämna honom/henne inte ensam.
Ta hand om personen och använd beröring.
Förklara ärligt vad som har hänt och hur situationen fortskrider.
Håll nyfikna personer på avstånd.
Kom ihåg att även du som hjälpare kan behöva hjälp.
 
De flesta klarar sig ur uppskakande händelser självständigt med sina närståendes stöd.  Familjen, vänner och arbetskamrater spelar en stor roll för hur man klarar sig. I bland kräver återhämtningen dock professionell hjälp. Det behovet kan visa sig även efter en längre tidsperiod:
Som sömnproblem.
Som koncentrationssvårigheter.
Som fysiska symtom, som man inte kan hitta förklaringar till (t.ex. huvudvärk, magont).
Som isolering och ensamhet.
Som att vardagsrutinerna inte löper som de ska.
Som överdriven alkohol- och läkemedelskonsumtion.
Som självmordstankar.
 
Hjälp kan fås t.ex. via hjälplinjer, hälsovårdscentralen eller sjukhuset.