Krampanfall

Funktionsstörningar i hjärnan kan orsaka ofrivilliga muskelryckningar och kramper. En person kan krampa av flera olika orsaker. 
 
Orsaker:
Förgiftning.
Epilepsi.
Hjärnblödning.
Lågt blodsocker hos en diabetiker.
Hög feber.
Huvudskada.
Kramper kan även bero på hjärtstillestånd.
 
Krampanfall vid medvetslöshet:
Personen förlorar medvetandet, faller och hans/hennes kropp krampar.
Kramperna varar i allmänhet bara 1-2 minuter.
Oftast vaknar personen omedelbart, men kan vara förvirrad.
 
Första hjälpen:
Gör en nödanmälan till 112.
Försök inte förhindra kramperna, men se till att den drabbade inte slår huvudet eller annars gör sig illa.
Lägg patienten i framstupa sidoläge när krampen lättar.
När kramperna upphör, kontrollera att patienten andas normalt och vänd personen i sidoläge.
Ta kontakt med en läkare om det handlar om feberkramp hos barn.
Om du vet att patienten lider av epilepsi, ring nödnumret 112 om kramperna pågår längre än normalt (över 5 minuter) eller ett nytt anfall följer på det första.
 
Om krampanfallet går om av sig själv ska du i alla fall se till att den drabbade helt har återhämtat sig innan du lämnar honom eller henne ensam.