Huvudskador

Kraftig stöt mot huvudet kan orsaka skador inne i hjärnvävnaden. Ofta förknippas blödningar inne i skallen med detta.
 
Orsaker:
Stötar mot huvudet.
Skador på huvudet (slag) i och med fall.
 
Symtom:
Lindrig huvudskada:
Kortvarig förlust av medvetandet.
Kortvarig minnesförlust som relaterar till händelsen.
Försvagad tids- och platsuppfattning.
Huvudvärk.
Illamående, kräkningar.
Svindel.
Sömnighet.
 
Allvarlig huvudskada:
Medvetandestörningar.
Medvetslöshet.
 
Första hjälpen:
Ta reda på om patienten är vaken eller kan väckas.
Andas patienten normalt?
Ta reda på om patienten kommer ihåg vad som har hänt och var han/hon är?
Finns det synliga huvudskador?
Om symtomen är lindriga, håll koll på patientens mående.
 
Natten efter händelsen, väck patienten 1–2 gånger.
Om du inte kan väcka personen, ring 112.
I allvarliga situationer:
Ring 112.
Säkra de vitala livsfunktionerna (andningen och blodcirkulationen).
Vänd personen som inte kan väckas men andas normalt i sidoläge.