Hjälp vid en trafikolycka

Agerande vid en trafikolycka.

Ju mer förberedd du är på att en olycka kan inträffa, desto lättare kan du agera lugnt och bibehålla din handlingsförmåga. 
 
När du ger första hjälpen, observera eventuella risker för följdskador som kan orsakas av trafikolyckan. Det är viktigt att bete sig på ett lugnt och målmedvetet sätt vid olycksplatsen. Tänk redan i förväg på att det ska finnas lättåtkomliga och fungerande första hjälpen- och varningsverktyg, reflexvästar och annan nödvändig utrustning i din bil.
 
Agera så här när du kommer till olycksplatsen:
 
1. Kom ihåg din egen säkerhet!
 
2. Parkera ditt fordon vid vägkanten på ett säkert ställe så att utryckningsfordon kan ta sig till olycksplatsen.
  • Slå på varningsblinkers.
  • Gör dig själv synlig (säkerhetsväst, ficklampa, pannlampa).
3. Gör en situationsbedömning.
 
4. Förklara vad som har hänt och hur.
 
5. Ta ledningsansvaret om det finns flera hjälpare på plats och ingen annan leder och utför uppgifterna.
 
6. Larma extrahjälp via 112.
  • Det är bra att ha 112 finland-appen nedladdad i telefonen för att påskynda lokaliseringen av olycksplatsen.
7. Varning.
  • Varningsblinkers i din egen bil.
  • Varningstriangel i trafikens ankomstriktning tillräckligt långt från olycksplatsen (100-200 m).
8. Förhindra följdskador.
  • Stäng av strömmen i bilarna som varit med i olyckan.
9. Avgör behovet av hjälp en patient i taget.
  • Flytta inte en patient om det inte är absolut nödvändigt för hans/hennes överlevnad.
10. Ge livräddande första hjälpen.
  • Säkerställ öppna luftvägar.
  • Stoppa stora yttre blödningar.
  • Skydda hjälpbehövande mot kyla och följ situationen tills extra hjälp ankommer.
11. Vägled extra hjälp till platsen
 
Finlands Röda Kors har producerat ett Första hjälpen vid trafikolyckor-kort. På kortet finns första hjälpen- och tillvägagångsinstruktioner vid trafikolyckor. Detta kort kan du förvara t.ex. i bilens handskfack. Du kan skriva ut kortet här.