Främmande föremål i luftvägarna

Främmande föremål i luftvägarna – så här hjälper du.

Det är viktigt att snabbt inse nödläget. Om det finns flera som kan hjälpa på plats ska någon
genast ringa 112 och någon annan genast inleda första hjälpen.