Förkortningen ICE på mobilen

Förkortningen ICE på mobilen kan hjälpa att nå en nära anhörig.

Att lägga in telefonnummer för akuta situationer i sin mobil kan visa sig vara nyttigt framför allt vid utlandsresor. ICE (in case of emergency, ”om det händer en olycka”) innebär att man sparar den anhörigas telefonnummer i mobilens adressbok under denna förkortning.

Offret för en olycka har vanligtvis sin viktigaste kontaktinformation på mobilen men speciellt utomlands kan det vara svårt för hjälparna att tolka de finländska termerna på namnlistan. Har man då skrivit in ICE-förkortningen i namnlistan på mobilen underlättas kontakten med den anhöriga.

För att få ICE i den egna telefonen krävs bara några knapptryckningar: numret till den när-stående sparas i kontakter på namnet ICE.

Förkortningen kan också läggas in framför namnet på den person man vill att ska kontaktas i ett akutläge, till exempel ”ICE mamma”. Man kan ha flera ICE-nummer på mobilen, exem-pelvis ”ICE1 mamma” och ”ICE2 Anders Andersson”.

Det är viktigt att de man velat märka med ICE-koden kan identifiera exempelvis sin närstå-ende och tala om för den som ringer vilka sjukdomar och vilken medicinering personen har.

Glöm inte heller SOS-armbandet

Det personliga SOS-passet är också en stor hjälp i nödlägen. På den vattentåliga informa-tionsremsan i armbandet (tre språk: finska, svenska, engelska) antecknas de personuppgifter och medicinska data som behövs i en akut situation och uppgifterna om de anhöriga. SOS-armbandet innehåller även ett organdonationstestamente.

Beställ SOS-armband eller hänge från vår webbutik

Kom på kurs i första hjälpen!

En annan människas liv kan en vacker dag ligga i dina händer. På Röda Korsets första hjäl-pen-kurs skaffar du dig nyttiga kunskaper under ledning av en sakkunnig lärare. Första hjäl-pen-kursernas riksomfattande servicenummer är 0400 112 113 (vardagar kl. 9–16).

Läs mer om första hjälpen-kurser