Förgiftning

Hur kraftiga förgiftningssymtom man får och hur snabbt de uppenbarar sig beror på vilket gift det handlar om och hur man har kommit i kontakt med giftet.
 
Symtom från giftiga ämnen beror på ämnets egenskaper, mängden som tagit sig in i kroppen, samt exponeringssättet. Ämnet kan hamna i kroppen via munnen, andningen, huden och ögonen, samt genom stick.
 
Orsaker:
Läkemedel, svampar, bär.
Kolmonoxid, gaser.
Tvättmedel, kemikalier.
Alkohol, andra rusmedel.
 
Symtom:
Illamående, kräkningar.
Hudsymtom.
Yrsel.
Huvudvärk, svindel.
Andnöd, hjärtklappning.
Kramper, medvetslöshet.
 
Första hjälpen:
Om symtomen är allvarliga, ring 112.
Ta reda på vilket ämne som orsakar symtomen.
Ta reda på hur ämnet har hamnat i kroppen.
Ta reda på vilken mängd det är frågan om.
Ta reda på när personen kom i kontakt med giftet.
Om patienten blir medvetslös ska du se till att han/hon kan andas genom att lägga honom/henne i framstupa sidoläge.
Om patienten blir livlös, inled hjärt-lungräddning.
 
Svalt gift
Rengör och skölj munnen.
Ha inte den förgiftade att spy.
Ge medicinskt kol vid behov.
 
Andats in gift
Flytta patienten till en plats med frisk luft.
 
Gift genom huden, i ögonen
Skölj bort giftet från huden/ögonen med rikligt vatten.
 
Ytterligare information om giftiga ämnen får du dygnet runt från giftinformationscentralen: https://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukvardstjanster/giftinformationscentralen