Bröstsmärta

I samband med bröstsmärtor, kan man med hjälp av snabbt påbörjad första hjälpen och behandling, hindra följdskador. Möjligheten att personen klarar sig förbättras även avsevärt.
Man ska alltid ta bröstsmärtor på allvar.
 
Orsaker:
Hjärtinfarkt, det vill säga kranskärlssjukdom.
Angina pectoris -typiskt kärlkrampsfall.
 
Symtom:
Smärtan känns i överkroppen och kan stråla ut i vänster armhåla, arm och hals.
Den drabbade personen kallsvettas ofta och kan också må illa och ha svårt att andas.
Främst kvinnor får även symtom som kraftig trötthet, illamående, kräkningar eller smärta i ryggen.
 
Första hjälpen:
Lugna ner den drabbade och hjälp honom/henne vila, t.ex. i halvsittande ställning.
Ring genast nödnumret 112.  
Ge patienten läkemedel 250 g, som innehåller acetylsalicylsyra (Disperin®, Aspirin®) att tugga såvida personen inte är allergisk mot läkemedlet.
Kontrollera andningen och blodcirkulationen.
Om patienten blir livlös bör hjärt-lungräddning inledas omgående med rytmen 30 tryckningar och 2 blåsningar. Meddela nödcentralen att patientens tillstånd har förändrats.
 
Om den drabbade har egen hjärtmedicin (läkemedel som innehåller nitroglycerin) (Nitro®), hjälp honom/henne att ta den.
Om läkemedlet inte hjälper inom några minuter, ring 112.