Brännskador

En brännskada orsakas av värme eller frätande kemiska ämnen. Brännskadan är en vävnadsskada som kan omfatta skada på huden och möjligen också på underliggande vävnader. Om huden inte kyls ned, kommer skadan att tränga djupare in i vävnadsskikten. Vid brännskador skadas hudens vävnader.
 
Orsaker:
• Hett föremål, het vätska eller ånga.
• Frätande ämne, strålning.
• El.
 
Symtom:
Ytlig brännskada:
• Huden rodnar, är torr, svullen och ömmar.
Djup brännskada:
• Huden ömmar och är svullen.
• Det bildas blåsor på området.
• Om huden inte är väldigt svårt bränd så är den torr, hård, förkolnad och bedövad.
 
Första hjälpen:
• Brännskadan kyls omedelbart med svalt vatten i ungefär 10 minuter.
• Om området som är brännskadat är stort eller om det är fråga om ett barn så bör det tas i beaktande att man under avkylningen fortfarande håller patienten varm i övrigt.
• Punktera inte blåsor.
• Man kan täcka brännskadan lätt med ett rent förband.
 
Ytliga brännskador läker vanligtvis inom ett par veckor. Ta patienten till en läkare om brännskadan är:
• utbredd
• fylld av blåsor och större än patientens egen hand.
• i ansiktet, i lederna, i slemhinnorna eller i luftvägarna.
• uppkommen från elektricitet, kemikalier, strålning eller ånga.
• djup.
 
Om du är osäker på hur allvarlig brännskadan är, ring 112.