Benbrott

Symptom vid benbrott är hård smärta, svullnad, onormal rörlighet och ömtålighet eller felställning. 
 
Benbrott kan vara av typen öppen eller sluten fraktur. Vid öppna frakturer går huden sönder och ben kan sticka ut. Därför krävs snabb läkarvård. Vid slutna frakturer finns det risk för inre blödningar.
 
Orsaker:
Till följd av fall eller krock.
Benbrott i nedre extremiteten uppstår ofta till följd av halkning, när foten som hamnar under kroppen vrids eller fastnar i en felaktig position. Om man samtidigt tar stöd med handen, kan kroppens tyngd bryta handleden eller armen.
 
Symtom:
Värk, svullnad.
Onormal rörlighet och felaktigt läge.
Yttre blödning vid öppna frakturer.
Inre blödning vid slutna frakturer, som orsakar svullnad.
Vid lårbensbrott är extremiteten kortare än den friska extremiteten och vänd utåt och går inte att röra.
Chocksymtom.
 
Första hjälpen:
Stoppa den öppna frakturens yttre blödning.
Stöd frakturen med dina händer i ett läge så att frakturen hålls orörlig och är så smärtfri som möjligt.
Vid benbrott i den övre extremiteten kan patienten själv stöda sin onda extremitet med sin egna hand mot sin kropp. Stöd en bruten arm med hjälp av en huvudduk så att handen hålls orörlig.
Håll patienten varm.
Flytta inte på den skadade i onödan.
Se till att patienten förs till fortsatt vård. Ring vid behov 112.
Om man måste flytta den skadade eller om det tar lång tid för hjälpen att komma, kan man använda den andra foten eller tillfälliga stödmedel såsom en käpp, för att stödja frakturen i den nedre extremiteten. På så sätt fördelas stödet på båda sidor av den friska leden.
Felställningar ska inte under några som helst omständigheter korrigeras.
Om du misstänker frakturer i ryggraden, flytta endast patienten om det är nödvändigt för hans/hennes överlevnad (nödflyttning). Om personen inte är vaken, men andas normalt, vänd honom/henne i sidoläge för att säkra andningen.