Återupplivning under COVID-19-epidemin

Pirjo Mattila
Fotograf: Pirjo Mattila

Återupplivning av en vuxen under COVID-19-epidemin

Under COVID-19-epidemin ger man inte konstgjord andning till vuxna patienter som har konstaterats ha COVID-19 eller om det finns stark misstanke om COVID-19. Man ger hjärtmassage utan avbrott. Om man har tillgång till en rådgivande defibrillator avbryter man hjärtmassagen när apparaten uppmanar till det, exempelvis under defibrillering (elstöt).
 

Om patienten är livlös, gör så här:

- Fråga med hög röst om patienten behöver hjälp, håll ett säkerhetsavstånd (1–2 m) till patientens
ansikte.
 
- Om patienten inte svarar, gå närmare och försök väcka patienten genom att ruska om hen.
 
- Om patienten fortfarande inte reagerar, ring 112. Aktivera telefonens högtalarfunktion.
 
- Öppna luftvägarna genom att luta patientens huvud lätt bakåt, undvik att föra ditt eget ansikte nära patientens.
 
- Kontrollera om patienten andas normalt.
 
- Se om bröstkorgen rör sig och känn efter med handryggen eller handleden om du känner någon utandning.
 
- Om patienten inte andas normalt, inled hjärtmassage.
 
- Håll tillräckligt avstånd till patientens ansikte och inled hjärtmassage. Konstgjord andning rekommenderas inte under COVID-19-epidemin. Inga HLR-skydd ska användas.
 
- Fortsätt hjärtmassagen tills man får en defibrillator till platsen eller tills en akutvårdsenhet tar över ansvaret.
 

Om en annan hjälpare kommer med en defibrillator, gör så här:

- Starta apparaten och följ instruktionerna.
 
- Fäst elektroderna vid patientens bara bröstkorg.
 
- Apparaten analyserar hjärtats elektriska rytm och uppmanar till att defibrillera genom att trycka på den blinkande knappen. När defibrilleringen har gjorts instruerar apparaten hjälparen att fortsätta. Fortsätt med hjärtmassagen tills apparaten uppmanar till någonting annat.
 
- Om apparaten meddelar ”icke-defibrillerbar rytm, fortsätt hjälpa” fortsätter man med hjärtmassagen tills apparaten meddelar något annat.
 
- Fortsätt återupplivningen enligt apparatens instruktioner tills en akutvårdsenhet tar över ansvaret.
 

Återupplivning av ett barn under COVID-19-epidemin

Att öppna luftvägarna eller hålla dem öppna är en viktig del av all första hjälpen för barn som drabbats av sjukdomsattacker eller skadats i olyckor, oberoende av COVID-19-epidemin.
 

Livlöst barn, gör så här:

- Tala till barnet och försök väcka det.
 
- Om barnet inte reagerar, ring 112.
 
- Öppna barnets andningsvägar genom att luta huvudet försiktigt bakåt, håll avstånd till barnets ansikte om det är möjligt.
 
- Kontrollera andningen genom att se om bröstkorgen rör sig. Du kan också känna efter om barnet andas genom att lägga handen på dess mage eller placera handryggen ovanför barnets mun och näsborrar för att se om du känner någon utandning.
 
- Om barnet inte andas normalt, inled konstgjord andning. Blås in luft 5 gånger i barnets lungor så att bröstkorgen höjer sig. Konstgjord andning kan öka barnets chanser till överlevnad betydligt.
 
- Efter inblåsningarna, inled hjärtmassage. Tryck 30 gånger.
 
- Fortsätt återupplivningen med rytmen 2 inblåsningar och 30 tryckningar tills akutvårdare tar över.