Första hjälpen -anvisningar

Främmande föremål i luftvägarna – så här hjälper du.

Näsblod är för det mesta helt ofarligt. Ibland kan dock blödningen vara så kraftig att man bör uppsöka läkare

Förkortningen ICE på mobilen kan hjälpa att nå en nära anhörig.

Esa Juntunen

Förhindra kvävning genom att öppna luftvägarna.

När blodsockret sjunker alltför långt hos en person som har diabetes och behandlas med insulin uppstår en potentiellt livshotande insulinchock. En insulinchock kan vara livsfarlig.

Hur kraftiga förgiftningssymtom man får och hur snabbt de uppenbarar sig beror på vilket gift det handlar om och hur man har kommit i kontakt med giftet.

Smärta i bröstet ska man alltid ta på allvar. Den vanligaste orsaken till en hård, pressande smärta i bröstet är hjärtinfarkt. Smärtan känns i överkroppen och kan stråla ut i vänster armhåla, arm och hals. Den drabbade personen kallsvettas ofta och kan också må illa och ha svårt att andas.

Störningar i hjärnverksamheten kan orsaka ofrivilliga muskelryckningar och krampanfall. En människa kan drabbas av kramp av flera olika orsaker, bland annat epilepsi, hjärnblödning, hög feber eller en olycka.

Om blodomloppet i hjärnan störs genom en propp eller blödning är det något som kan orsaka ett slaganfall, även kallad stroke. Också en kortvarig störning i blodomloppet i hjärnan kan vara livshotande.

Symptom på chock kan uppstå som följd av inre eller yttre blödningar, svåra benbrott, brännskador eller dehydrering vid våldsam diarré (+ kräkningar) samt vid andra allvarliga sjukdomsattacker och elektriska stötar.

Hetta skadar huden och möjligen också de underliggande vävnader. Om huden inte avkyls kommer skadan inom 10-20 sekunder att tränga djupare in i vävnadsskikten.

Symptom vid benbrott är hård smärta, svullnad, onormal rörlighet och ömtålighet eller felställning.

På olycksplatsen är människorna ofta upprörda. Olyckor och allvarliga sjukdomar orsakar förutom fysiska skador också psykiska det vill säga mentala skador.

Utgående från hur ett sår ser ut kan det vara svårt att bedöma om det har uppstått skador i de djupare vävnaderna.

När vävnaderna utsätts för stötningar eller en led stukas, orsakar skadan blödningar i underhudsvävnaderna. Det skadade området värker, det samlas vätska i det och det sväller upp.

Nedanför hittar du uppdaterade instruktionerna för första hjälpen vid medvetslöshet både för barn och vuxna.

Det är svårt att tillförlitligt mäta och bedöma hur stor en yttre, synlig blödning är. Kraftiga blödningar, då personen förlorar 20 % eller ännu mer, leder till chock.

Nödanmälan görs på det allmänna nödnumret 112, och det görs så snart det står klart att det behövs professionell vård.

När olyckan är framme, borde hjälparen kunna återuppliva och dessutom våga agera i situationen. De första minuterna är avgörande. Om den livräddande första hjälpen fördröjs avsevärt kan skadorna inte repareras med senare insatser.

Ju bättre du är förberedd på att en olycka kan inträffa, desto lättare är det att fungera lugnt och med handlingsfömågan i behåll.