Första hjälpen -anvisningar

Pirjo Mattila

Återupplivning av en vuxen under COVID-19-epidemin

Under COVID-19-epidemin ger man inte konstgjord andning till vuxna patienter som har konstaterats ha COVID-19 eller om det finns stark misstanke om COVID-19. Man ger hjärtmassage utan avbrott. Om man har tillgång till en rådgivande defibrillator avbryter man hjärtmassagen när apparaten uppmanar till det, exempelvis under defibrillering (elstöt).
 

Om patienten är livlös, gör så här:

- Fråga med hög röst om patienten behöver hjälp, håll ett säkerhetsavstånd (1–2 m) till patientens
En allvarlig allergisk reaktion eller överkänslighetsreaktion kan orsakas av alla allergiskt framkallande medel.
 
En anafylaktisk reaktion innebär hela kroppens livshotande överkänslighetsreaktion. Symtomen börjar ofta som svaga allmänsymtom, men de kan utvecklas till livshotande symtom på bara några minuter.
 
Orsaker:
Getingstick.
Läkemedel.
Livsmedel eller en doft.
 
 
Med chock avses en händelse där vävnadens blodcirkulation är otillräcklig för att säkra syretillförsel till cellerna.
 
Orsaker:
Stora inre eller yttre blödningar.
Vätskebrist orsakade av brännskador eller kraftig diarré.
Hjärtats sviktande pumpförmåga.
Kraftig allergisk reaktion.
 
Symtom:
Hjärnan behöver tillräckligt med syre för att kunna få artärerna att transportera med sig blod. Om mängden blod i hjärnan minskar, svimmar personen, det vill säga förlorar medvetandet tillfälligt.
 
Orsaker:
Otillräckligt med vätska, kraftig svettning.
Om man står upp för länge.
Psykiskt spänningstillstånd eller kraftig känsloreaktion.
 
Symtom:
När blodsockret blir alltför lågt hos en person med diabetes uppstår en potentiellt livshotande situation.
 
Diabetes uppstår när bukspottskörteln inte tillverkar tillräckligt med insulin eller dess inverkan på kroppen är bristfällig. Då är blodsockernivåerna höga. Kost och motion inverkar på blodsockret. Man kan sänka ett högt blodsocker med hjälp av mediciner.
 
Från ett första hjälpen-perspektiv är den vanligaste situationen när blodsockret faller för lågt efter att man har tagit medicin, när
Kraftig stöt mot huvudet kan orsaka skador inne i hjärnvävnaden. Ofta förknippas blödningar inne i skallen med detta.
 
Orsaker:
Stötar mot huvudet.
Skador på huvudet (slag) i och med fall.
 
Symtom:
Lindrig huvudskada:
Kortvarig förlust av medvetandet.
Kortvarig minnesförlust som relaterar till händelsen.
Att stoppa en blödning eller att förbinda ett sår ingår i första hjälpens grundkunskaper.
 
Ett sår är en skada på huden eller slemhinnan. Ett sår kan innebära rejäla blödningar. Läkningen av ett sår beror bland annat på storleken, placeringen, renligheten samt på vilket sätt såret uppstod (sårtyp). Sår som spricker upp, är smutsiga eller finns på rörliga områden läker långsammare.
 
Orsaker:
Ett skrubbsår eller ytligt sår: uppskrapning, fall.
För att återupplivningen ska lyckas är tiden av största betydelse, det vill säga den tid det tar från att hjärtat har stannat till att man påbörjar återupplivningen.
 
Den som ger första hjälpen på olycksplatsen bör behärska återupplivning och bör vara tillräckligt modig för att kunna hjälpa. En tidigt påbörjad återupplivning fördubblar eller till och med tredubblar chanserna för att den drabbade ska klara sig.
 
 
Så här stoppar du en blödning:
 
Tryck på såret. Du kan även be den skadade att trycka själv på såret.
Hjälp den skadade att sätta sig upp eller lägga sig ner.
Lägg bandage på såret. Placera ett förband på såret och en bandagerulle för tryck ovanpå. Vid behov kan man även använda andra föremål som finns till hands, t.ex. en halsduk.
Fortsätt trycka på förbandet vid behov.
En nödanmälan görs alltid till det allmänna nödnumret 112, när någons liv, hälsa, egendom eller omgivning är hotad eller i fara, eller om man misstänker detta.
 
Så här gör du en nödanmälan:
Ring nödsamtalet själv om du kan.
Berätta vad som har hänt.
Ange exakt adress och kommun.
Svara på eventuella frågor.
 
Vid en olycksplats är personerna ofta chockerade. Då orsakar olyckan eller en allvarlig sjukdom utöver fysiska skador även psykisk, det vill säga mental belastning.
 
Avsikten med det psykiska stödet är att lugna ner den drabbade, ge tröst och ta reda på vad som hänt. Genom psykisk första hjälpen hjälper man offret och hens anhöriga att klara sig igenom situationen och gå vidare. När hjälparen uppträder lugnt och målmedvetet, bidrar detta till en känsla av trygghet.
 
Källa: Första hjälpen -bok (2012).
 
I samband med bröstsmärtor, kan man med hjälp av snabbt påbörjad första hjälpen och behandling, hindra följdskador. Möjligheten att personen klarar sig förbättras även avsevärt.
Man ska alltid ta bröstsmärtor på allvar.
 
Orsaker:
Hjärtinfarkt, det vill säga kranskärlssjukdom.
Angina pectoris -typiskt kärlkrampsfall.
 
Symtom:
Vanliga olyckor hos barn beror i stor utsträckning på barnets ålder. För väldigt små barn, under 3 år, sker olyckorna ofta i hemmet eller på lekplatsen (t.ex. brännskador, fall från skötbordet, från famnen, gungan eller klätterställningen).
 
Dessa olyckor kan man förebygga genom god övervakning, samt genom att sköta om säkerheten i hemmet (skyddade vägguttag, spisskydd, förvaring av farliga ämnen, främst läkemedel osv.).
 
Esa Juntunen
Förhindra kvävning genom att öppna luftvägarna.
 
Om den som blir hjälpt inte går at väcka, öppna luftvägarna och kontrollera om andningen är normal.
 
Gör så här om du kan flytta den som blir hjälpt till marken i liggande position:
Flytta patienten i ryggläge på marken.
Luta patientens huvud bakåt genom att lyfta hakspetsen med den ena handen och trycka på pannan med den andra.
En brännskada orsakas av värme eller frätande kemiska ämnen. Brännskadan är en vävnadsskada som kan omfatta skada på huden och möjligen också på underliggande vävnader. Om huden inte kyls ned, kommer skadan att tränga djupare in i vävnadsskikten. Vid brännskador skadas hudens vävnader.
 
Orsaker:
• Hett föremål, het vätska eller ånga.
• Frätande ämne, strålning.
• El.
 
Symtom:
Ytlig brännskada:
• Huden rodnar, är torr, svullen och ömmar.
Djup brännskada:

Första hjälpen för medvetslösa.

Symptom vid benbrott är hård smärta, svullnad, onormal rörlighet och ömtålighet eller felställning. 
 
Benbrott kan vara av typen öppen eller sluten fraktur. Vid öppna frakturer går huden sönder och ben kan sticka ut. Därför krävs snabb läkarvård. Vid slutna frakturer finns det risk för inre blödningar.
 
Orsaker:
Till följd av fall eller krock.

Förkortningen ICE på mobilen kan hjälpa att nå en nära anhörig.

Näsblod är för det mesta helt ofarligt. Ibland kan dock blödningen vara så kraftig att man bör uppsöka läkare. 
 
Näsblod är oftast helt ofarligt och kan behandlas hemma. Ibland kan dock blödningen vara så kraftig att man bör uppsöka läkare.
 
Orsaker:
Rikliga snytningar, torra slemhinnor i näsan.
Slag mot näsan.
 
Symtom:
Blödning från en eller båda näsborrar.
Funktionsstörningar i hjärnan kan orsaka ofrivilliga muskelryckningar och kramper. En person kan krampa av flera olika orsaker. 
 
Orsaker:
Förgiftning.
Epilepsi.
Hjärnblödning.
Lågt blodsocker hos en diabetiker.
Hög feber.
Huvudskada.
Om blodomloppet i hjärnan störs genom en propp eller blödning, orsakar det störningar i hjärnans blodomlopp som kan leda till ett slaganfall (stroke). Tillståndet kan snabbt bli livshotande. 
 
De olika områdena i hjärnan styr människans olika funktioner, vilket innebär att symtomen och effekten varierar beroende på vilken del av hjärnan som skadas och hur omfattande skadan är.
 
Orsaker:
Skada inne i hjärnvävnaden.
Hur kraftiga förgiftningssymtom man får och hur snabbt de uppenbarar sig beror på vilket gift det handlar om och hur man har kommit i kontakt med giftet.
 
Symtom från giftiga ämnen beror på ämnets egenskaper, mängden som tagit sig in i kroppen, samt exponeringssättet. Ämnet kan hamna i kroppen via munnen, andningen, huden och ögonen, samt genom stick.
 
Orsaker:
Läkemedel, svampar, bär.
Kolmonoxid, gaser.

Främmande föremål i luftvägarna – så här hjälper du.

Agerande vid en trafikolycka.