19.09.2022

Utvecklingsprojekt för organisationssamordning av mathjälpen (2021–2023)

En person i Röda Korsets kläder håller upp en stor brödlåda.
Fotograf: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors utvecklar mathjälpen i samarbete med flera andra organisationer.

Inom projektet för organisationssamordning skapas en verksamhetsmodell utifrån samordningen av organisationerna och förenhetligas verksamhetsfältet för mathjälpen med hjälp av understöd från social- och hälsovårdsministeriet.

Utgångspunkten för modellen för organisationssamordning är ett förslag ur en rapport som Huvudstadsregionens kompetenscentrum inom det sociala området, Socca, vid social- och hälsovårdsministeriet låtit utarbeta. Fokus för verksamheten är att utveckla organisationssamordningen och intensifiera samarbetet mellan alla organisationer och övriga aktörer.

Under år 2022 har utarbetats en verksamhetsplan för organisationssamordningen inom utvecklingsprojektet. I utvecklingsarbetet har deltagit Kyrktjänst, Samaria, Blåbandsförbundet i Finland, Finlands Nationella Organisation för Arbetslösa rf och ViaDia samt flera kommuner och kyrkliga samfälligheter.

Till stöd för organisationssamordningen tillsätts även en representativ delegation, som består av organisationerna ovan och andra aktörer som tillhandahåller mathjälp.

Varför behövs samordning?

Genom organisationssamordningen för mathjälp utvecklas bland annat ett nätverk av terminaler för matsvinn, så att bland annat mindre aktörer framöver ska kunna få mat att dela ut via dem på ett enkelt och tryggt sätt.

Målet är att stöda också mindre aktörers möjligheter att fortsätta sitt arbete så att allas arbete är samordnat och ömsesidigt stödjande.

Målet är även till exempel att utreda och upprätthålla en så bra och heltäckande bild som möjligt av mathjälpen i hela landet. I detta arbete har nätverket och webbplatsen Mathjälp.fi, som upprätthålls av Kyrktjänst, en viktig roll. På webbplatsen Mathjälp.fi finns bland annat kommande platser för utdelning av mathjälp och mycket information om mathjälpen.

Finlands Röda Kors utreder också hur välfärdsområdenas tjänster i framtiden ska kunna stödja mottagarna av mathjälp. Finlands Röda Kors delar inte ut understöd, utan även framöver delas understöd för mathjälp ut av social- och hälsovårdsministeriet.

År 2022 kan understöd sökas även via programmet ESR+. Under hösten borde mer information om det publiceras på Europeiska socialfondens webbplats.

Röda Korsets mathjälpsverksamhet