24.01.2024

Priset för utvecklingsjournalism går till Jenny Matikainen, Benjamin Suomela och Jouni Koponen

Fotograf: Ida Pimenoff

Priset för utvecklingsjournalism går till Jenny Matikainen, Benjamin Suomela och Jouni Koponen för Yles Fjärrlinjen-dokumentär ”Mekong – kun kalat katosivat” (Mekong – när fisken försvann).

Priset för utvecklingsjournalism år 2023 går till Jenny Matikainen, Benjamin Suomela och Jouni Koponen för dokumentären ”Mekong – kun kalat katosivat” (Yles Fjärrlinjen).

Dokumentären berättar hur Kina, Laos och Kambodja bygger dammar i floden Mekong i accelererande takt. Elbolagen får vinster, men ekosystemet och lokalsamhällena tvingas att kämpa för sin överlevnad.

”Dokumentären är ett visuellt och djuplodande reportage”, motiverar juryn sitt beslut.

”Vardagen för invånarna i den kambodjanska byn förenas med forskarnas infallsvinkel och en situation, där den urtida fiskerinäringen skakas om till följd av att dammar byggs och ekosystemet kraschar i Mekong-floden. Dokumentären lyckas belysa det lilla samhällets ihärdiga överlevnadskamp och människornas önskningar på ett utmärkt sätt.”

Hedersomnämnanden ges till Pasi Toivonen, Tommi Nieminen och Saara Mansikkamäki

Juryn delade också ut två hedersomnämnanden. Det första beviljas Tommi Nieminen och Saara Mansikkamäki för deras omfattande artikel i Helsingin Sanomat ”Suuren pelin puuttuva pala” ("Biten som saknas i ett stort spel”).

”Den omfattande artikeln om Kazakstan förväntar sig inte att läsaren sedan tidigare ska veta speciellt mycket om området. Artikeln har sug och genialt uppbyggda nivåer. När en artikel görs så här bra, har den ett sug som tvingar en att läsa vidare”, berömmer juryn.

”Det är roligt när det i artikeln skrattas åt finländarna för att de endast känner till sketchkaraktären Borat, den brittiske komikerns vits svängs liksom upp och ner.”

Hedersomnämnande får också Pasi Toivonen för sitt reportage på Yle ”Nyege Nyege, pakko tanssia!” ("Nyege Nyege, tvång att dansa!”)

Reportaget om den ugandiska metallmusikfestivalen ansåg juryn vara en fin och annorlunda berättelse från ett utvecklingsland.

”Reportaget bidrar med en frisk fläkt i det rätt allvarliga nyhetsflödet. Den starka närvaron i reportaget vittnar om att journalisten har vistats länge i området. I reportaget ges en inblick i den afrikanska metallmusiken, som säkert var okänd för många, och under resans gång levereras flera överraskningar. Den visuella framställningen stöder texten fenomenalt.”

Årligt pris

Priset för utvecklingsjournalism utdelades nu för fjärde gången.

Vinnaren valdes av en oberoende jury. Jenny Matikainen var också medlem i juryn, varför hon jävade sig och deltog inte i diskussionen till denna del. Övriga medlemmar i juryn var Hannu Kivimäki, Päivi Nikkilä, Katriina Pajari och Matti Ylönen.

Finlands Röda Kors, Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes, Helsingin Sanomain Säätiö och Finlands Journalistförbund grundade priset för utvecklingsjournalism för att lyfta fram journalistiska publikationer av hög kvalitet som behandlar innovativa globala teman samt för att öka synligheten för och värdesättningen av den finländska utvecklingsjournalismen.

Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Mediasamarbete – Röda Korsets kontaktuppgifter
Mediasamarbete – Röda Korsets kontaktuppgifter