28.04.2023

”Nu kan jag ta hand om min familj”

Fotograf: Eija Palosuo / Suomen Punainen Risti

Det treåriga projektet förbättrar livsmedelssäkerheten med hjälp av kontantbidrag och bekämpar epidemiriskerna i Eswatini. 

Eswatinska Röda Korsets frivilliga Bethusile Nxumalo intervjuar den 44-åriga Winile Masukua som har fått kontanthjälp.  

– Innan kontanthjälpen var vi beroende av våra grannar. Nu kan jag ta hand om min familj, säger Winile leende. 

Med kontanthjälpen har Winile har köpt mat som ris, majsmjöl och matolja.  

I Eswatini, liksom i andra delar av södra Afrika, lider man av en allvarlig och utdragen livsmedelssäkerhetskris. Situationen är allvarlig, särskilt i Shiselweni och Lubombo.  

Krisen började 2015. Den torka, oregelbundna nederbörd och å andra sidan översvämningar, som orsakats av fenomenet El Niño , har förvärrats av klimatförändringen och skadat skördesäsongen år efter år. Detta har lett till minskad matproduktion.

Innan kontanthjälpen var vi beroende av våra grannar. Nu kan jag ta hand om min familj.
Winile Masuku

Winile är en av de cirka 25 500 personer som kommit med i ett treårigt EU-finansierat projekt för att förbättra livsmedelssäkerheten med hjälp av kontantbidrag. I projektet deltar förutom Finlands Röda Kors också Eswatinska Röda Korset och Röda Korset i Flandern i Belgien.  

Torktåliga majsfrön mot klimatförändringen

Bongani Masuku, 39 år, tittar på sitt majsfält. Han skördade en del av sin skörd förra veckan.  

– Men det finns fortfarande mycket kvar att göra, säger Bongani och sätter igång att arbeta.   

Bongani odlar majs i Lubomboregionen, nära staden Big Bend. Lubombo är en av de varmaste regionerna i Eswatini. När Bongani rensar ogräs har kvicksilvret stigit till över 34 grader.

– Jag tar bort ogräset så att majsen ska växa bra. Om jag lät ogräset frodas skulle majsplantornas stjälkar bli mycket tunna, och då skulle jag inte få någon bra skörd, säger Bongani.   

En man står framför ett majsfält
– ”Jag valde att odla majs eftersom min familj tycker mycket om majs”, säger Bongani Masuku Fotograf: Eija Palosuo / Suomen Punainen Risti

Bongani gick en jordbruksutbildning och fick därefter ett kontantbidrag på cirka 70 euro. Pengarna investerade han i bättre torktåliga majsfrön, som han nu odlar.

Den här speciella egenskapen hos sorten är användbar, eftersom klimatförändringen har gjort regnet mer oregelbundet och torkan har ökat.

Omkring 70 procent av Eswatinis befolkning är direkt beroende av jordbruket för sin försörjning. Därför är de förändrade väderförhållandena mycket oroande. 

– Den senaste tidens värmeböljor har försvårat odlingen mycket. När majsen blommar bör den inte få för mycket sol. Regnet är viktigt då. Senast när majsen blommade kom det inget regn alls, så min skörd blev mindre än jag förväntat mig, konstaterar Bongani.

Bonganis eget majfält är av stor betydelse för honom.

– Tack vare fältet kan jag inte bara förse min familj med mat, utan också sälja en del av skörden och på så sätt få pengar. Med pengarna kan jag låta mina barn gå i skolan. Jag och min älskade fru har fem barn. Jag kan köpa skolböcker och annat skolmaterial till mina barn, till exempel pennor. Om jag tjänar tillräckligt kan jag köpa skolskor till dem också, säger Bongani nöjt. 

Hälso- och sjukvård samt bekämpning av epidemirisker på landsbygden

– Vi börjar jobba på kliniken klockan åtta på morgonen. Varje morgon har vi hälsorådgivning, där vi berättar för patienterna vilka epidemier som är i farten här för tillfället. Just nu informerar vi om vaccinationer, särskilt mot corona och tuberkulos. Vi betonar också god hygien: Vi berättar till exempel om vikten av att tvätta händerna och påminner ibland folk om att också tvätta sina vattenbehållare, säger Phumlile Gina.  

Phumlile är en 25-årig sjukskötare vid Röda Korsets klinik i Eswatini i provinsen Hosea i Shiselweni. Kliniken är specialiserad på primärvård.  

Det EU-finansierade projektet bekämpar också epidemirisker. Eswatinska Röda Korset driver tre olika kliniker i landet, och projektet stöder deras kapacitet att svara på olika epidemier såsom diarrésjukdomar, tuberkulos och hiv. 

En sjukskötare sitter vid datorn.
Phumlile Gina har redan arbetat på Röda Korsets klinik ett tag. ”Det är fantastiskt att se effekten av ens eget arbete. Jag är glad att jag kan hjälpa mitt samhälle”, säger Phumile. Fotograf: Eija Palosuo / Suomen Punainen Risti

Många barn besöker kliniken varje dag. En del förs dit uttryckligen, en del följer med när föräldrarna besöker kliniken.

– En del av våra patienter är väldigt fattiga här på landsbygden. De kan komma till kliniken av något helt annat skäl, till exempel förkylning. Men då kanske vi märker att tillväxten hos patientens barn har blivit tydligt långsammare och det finns skäl att misstänka undernäring, förklarar Phumlile.  

– Vi har också möjlighet att ta hand om sådana här situationer och följa upp patienternas skick. Det känns fantastiskt när patienten kommer tillbaka till kliniken efter till exempel sex månader och berättar att barnet mår bra och leker som andra barn, säger Phumlile med ett leende. 

Beredskapen inför klimatförändringen görs med hållbara odlingsmetoder och gemensamma trädgårdar

En grupp människor har samlats för att höra på Musa Dlaminin från jordbruksministeriet som kommit på besök i Sigwe i södra Eswatini. Musa har kommit för att hålla en utbildning där han berättar hur man sköter en gemensam trädgård.

I Eswatini är gemensamma trädgårdar ganska vanliga. I projektet försöker man återuppliva den gamla traditionen av gemensamma trädgårdar som en del av förberedelserna inför klimatförändringen. Målet är att odla sorter som är bättre motståndskraftiga mot torka och inte kräver mycket vatten. 

En man talar med folk som sitter på marken.
Musa Dlamini berättar hur man sköter trädgården. Fotograf: Eija Palosuo / Suomen Punainen Risti

I utbildningen berättar Musa till exempel hur jorden ska beredas för plantering av nya grödor och hur man bekämpar eventuella sjukdomar och skadedjur på växterna.

Eftersom man i Eswatini går mot vintern ger Musa också exempel på sorter som lämpar sig för vintersäsongen.

– Sallad, kål, rödbetor och spenat är till exempel bra alternativ som kan odlas på vintern. De ger också ett bra kosttillskott, instruerar Musa.  

Efter utbildningen får deltagarna ett kontantbidrag på cirka 35 euro, med vilket de kan köpa till exempel frön. Större inköp till den gemensamma trädgården görs tillsammans och kostnaderna fördelas jämnt. De säljer också grönsakerna som de odlar, och grossisten hämtar överproduktionen genom vilken familjerna får extra inkomster.

40-åriga Sibongile Dlamini är en av deltagarna i utbildningen. Hon odlar för närvarande bland annat majs och pumpor i trädgården, men vill som följande plantera till exempel lök, rödbetor och sallad, precis enligt Musas anvisningar.  

En kvinna skördar majs.
För Sibongile Dlamini har den gemensamma trädgården också en social betydelse: ”Vi pratar mycket när vi sköter trädgården. Vi delar kunskap och lär oss mycket av varandra”, berättar Sibongile. Fotograf: Eija Palosuo / Suomen Punainen Risti

Trädgården är till stor hjälp för henne: 

– Trädgården ger min familj stabilitet, eftersom jag sysselsätter mig själv med den och tar hand om min familj. Med den skörd jag fått från trädgården förser jag min familj med mat, och jag kan också sälja en del och på så sätt få pengar till mina barns utbildning, gläder sig Sibongile.  

Hjälp med stöd från Europeiska unionen

Projektet som genomförs i Eswatini är en del av en större helhet som stöds av Europeiska unionen. Liknande projekt finns totalt i 23 olika länder i Afrika, Asien och Latinamerika.  

Projekten stärker målländernas Röda Kors- och Röda Halvmåneföreningar samt lokalsamhällen. Projekten fokuserar på katastrofberedskap, pandemiberedskap och kontanthjälp. Vi lyssnar på de lokala samhällena och integrerar dem i beslutsprocessen.

Elva olika nationella Röda Kors från Europeiska unionen deltar, varav ett är Finlands Röda Kors. Utöver Eswatini deltar vi i projekt som genomförs i Somalia, Kambodja och Tadzjikistan.  

Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete